no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69479

Utsetter endelig behandling av fastlandsforbindelsen

Illustrasjon av den planlagte brua sett fra Smørberg ved gartneriet mot Ramdal
Illustrasjon av den planlagte brua sett fra Smørberg ved gartneriet mot Ramdal

Publisert:

11.05.2023

Oppdatert:

14.05.2024 kl.15:59

Målet har vært å rekke endelig behandling og vedtak av fastlandsforbindelsen på forsommeren, men dette må skyves på til etter sommeren.

Planen om å rekke andregangsbehandling og endelig vedtak av fastlandsforbindelsen før sommeren var et ambisiøst mål. Administrasjonen i bypakka ville gjerne imøtekomme det politiske ønsket om å rekke andregangsbehandling og vedtak i kommunene før sommeren. Men for å kunne rekke dette måtte alle prosesser gå helt knirkefritt.

Derfor utsettelse

Det kom inn ca. 135 innspill i høringsrunden. Mange av dem er gode og grundige innspill som vi må bruke en del tid på å svare ut på en god måte. Innspillene kommer fra innbyggere, velforeninger, offentlige etater og andre interessegrupper. Hovedårsaken til at vi trenger mer tid, er innsigelsen som kom til planen. Denne er fra Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) og er knyttet til områdestabilitet og flom.

Ingen dramatikk

Årsaken til innsigelsen fra NVE, er at de har kommet med en ny veileder og ny metodikk for sikkerhet mot kvikkleireskred. Denne veilederen kom etter at den geotekniske rapporten for ny fastlandsforbindelse var ferdigstilt. Det betyr at rapporten for ny fastlandsforbindelse er utarbeidet etter gammel veileder, og derfor må den oppdateres og tilpasses den nye veilederen fra NVE. Dette arbeidet er vi godt i gang med. Vi kommer til å være i dialog med NVE gjennom denne prosessen for å få en så smidig prosess som mulig.

Når da?

Til tross for arbeidet med å oppdatere den geotekniske rapporten og å svare ut alle innspillene som kom inn, er målet å legge fram planene så raskt som mulig etter sommeren. Planen er fremdeles at sittende politikere i både kommunene og fylkeskommunen skal få behandle de endelige planene om den nye brua og tilhørende veisystem før valg til høsten.


Emneord: