no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67963

Presentasjon av svar på spørreundersøkelsen om Teie torv

I forbindelse med detaljregulering for Teie torv ble det laget en spørreundersøkelse våren 2020. Hensikten var å få et best mulig planforslag, hvor det legges til rette for et attraktivt og levende Teie torv.

Det er utarbeidet en visualisering av svarene på spørreundersøkelsen, som du kan se her. 

Visualiseringen av svarene ble presentert i Færder kommunes hovedutvalg for kommunalteknikk den 2. september 2020.

Les mer:
Oppstart av detaljregulering for Teie torv
Planene på Teie

Publisert:

20.10.2020

Oppdatert:

07.05.2024 kl.08:50


Emneord: