no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69451

Nytt år og full fart i bypakka

Illustrasjon med den planlagte brua over Vestfjorden sett fra syd. Illustrasjon: COWI
Den planlagte brua sett fra syd. Illustrasjon: COWI Foto: COWI

Publisert:

10.01.2023

Oppdatert:

14.05.2024 kl.14:57

2023 er i gang, og det er stor aktivitet i bypakka. Her er noe av det som skjer i starten av det nye året.

Etter en travel innspurt er tiden inne for å sende reguleringsplanen for ny fastlandsforbindelse til kommunene for førstegangsbehandling. Når Færder og Tønsberg kommuner har behandlet planene, går de videre til offentlig ettersyn, eller høringsrunde.

— Vi er veldig fornøyde med at vi nå kan sende planene om fastlandsforbindelsen til kommunene for førstegangsbehandling, sier prosjektleder for bypakka Nina Knutsen. Det er mange som har stått på i Færder og Tønsberg kommuner, hos våre rådgivere og internt hos oss. Det er mange som fortjener en stor takk, sier Knutsen.

Se alle dokumentene som er oversendt til kommunene for førstegangsbehandling.

Mer enn bru

Bypakka består av mye mer enn brua mellom Smørberg og Ramberg, men det er altså planene om brua og tilhørende infrastruktur på begge sider som nå sendes til kommunene. I utgangspunktet skal kommunene førstegangsbehandle planene i januar.

— Nå er vi spente på den videre behandlingen hos kommunene, og veien videre. Det er mye som skjer utover vinteren og våren, så det kommer til å bli travelt også i tiden som kommer, forteller prosjektleder for fastlandsforbindelsen, Nils Brandt.

Deretter legges planene ut på høring og offentlig ettersyn. De som blir direkte berørt får planene tilsendt, de får også informasjon om hvordan de kan komme med innspill. Men det skjer altså litt senere. I høringsperioden vil vi i tillegg invitere til informasjonsmøte og åpen kontordag. 

De som har hørt fra oss så langt, er for det meste grunneierne som har en bolig som må innløses for at fastlandsforbindelsen skal kunne bygges. Andre berørt grunneiere og naboer til prosjektet vil få brev fra oss når lanen legges ut på høring.

Bypakke Tønsberg-regionen er inne i en travel og veldig spennende periode, og vi skal sørge for at det legges ut informasjon om prosessene og det som skjer på våre nettsider i tiden fremover, så følg med.


Emneord: