no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
69448

- Her er vi nå. Statusoppdatering for Samarbeidsgruppa

Foto av møte i samarbeidsgruppa i Bypakke Tønsberg-regionen 8. november 2022
Godt oppmøte og mange gode spørsmål fra salen under samarbeidsgruppemøtet. Foto: Freddy S. Fagerheim

Publisert:

09.11.2022

Oppdatert:

14.05.2024 kl.13:14

En interessert forsamling møtte prosjektgruppa til oppdatering og statusrapport. Her finner du hele møtet i opptak og presentasjonen fra møtet.

Samarbeidsgruppemøtet består av blant annet blålysetatene, intresseorganisasjoner, vellag og grunneiere som på en eller annen måte blir påvirket av bypakka. Tiden har gått fort siden forrige møte i denne gruppa og det var derfor hyggelig å se at det var godt oppmøte og engasjerte deltagere. 

Spørsmål rundt støy, støv, grunnforhold trafikkavvikling og ikke minst miljø ble stilt og besvart så langt det er mulig der prosjektet står i dag. 

Se opptak fra møtet her.

Her kan du laste ned og se presentasjonen fra møtet.


Emneord: