no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67994

Gode nyheter for Bypakka

Syklist krysser fotgjengerovergang

Publisert:

19.03.2021

Oppdatert:

07.05.2024 kl.15:15

Endelig kommer det statlige millioner til Tønsberg. Det kom fram av fredagens NTP-forslag. Regjeringen foreslår en ny ordning som skal gi penger til klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, og Tønsberg er med. Samtidig har regjeringspartiene gitt signaler om at arbeidet med bypakka kan starte opp igjen.

Ble full stopp

Endrede rammebetingelser for bypakker i regjeringens bompengeforlik førte til at arbeidet med Bypakke Tønsberg stoppet helt, men nå ser det langt lysere ut for prosjektet.  

  • Det er veldig gledelig at det nå ser ut til at vi kan komme videre med BypakkeTønsberg-regionen, sier fylkesordfører og leder av bypakkas overordnede styringsgruppe, Terje Riis-Johansen.

 

Prosjektene i pakka er svært viktige for utviklingen av Tønsberg-regionen, inkludert en samfunnsikker fastlandsforbindelse og økt satsing på miljøvennlig transport.

  • Vi har senest i dag sett hvilke store samfunnsmessige konsekvenser det får når det skjer noe med dagens Kanalbru, sier ordfører i Færder, Jon Sanness Andersen. Det er derfor viktig at vi nå kommer videre.

Målet med den nye tilskuddsordningen er å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange, og midlene skal gå til mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak som kollektivfelt, holdeplasser og knutepunkter langs riks-, fylkes- og kommunal vei. Hvor mye som kommer til Tønsberg, Sandefjord og Larvik er ikke klart ennå, men det er ekstremt viktig å komme i gang.

  • Dette er med på å gi et løft på kollektiv, gange og sykkel, og gjøre byen vår grønnere og bedre å bo, besøke og jobbe i, sier ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen.


Nå ser bypakkepartene frem til at vi kommer videre i dialogen i møte med samferdselsminister, Knut Arild Hareide, og statssekretær, Ingelin Noresjø, onsdag 24. mars.

Terje Riis-Johansen, Fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Anne Rygh Pedersen, Ordfører, Tønsberg kommune
Jon Sanness Andersen, Ordfører, Færder kommune


Emneord: