no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk
67365

Stort oppmøte for gatebruksplanen på Teie

Foto av personer i møte 22. mars da det ble gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum.

Publisert:

23.03.2018

Oppdatert:

22.04.2024 kl.11:09

Den 22. mars ble det gjennomført medvirkningsmøte i Teie kirke om gatebruksplanen for Teie sentrum. Møtet ble arrangert av Bypakke Tønsberg-regionen og Færder kommune.

Møtet var veldig godt besøkt, og kirken var stappfull av engasjerte mennesker.

Programmet for møtet var først presentasjoner i plenum og deretter gruppearbeid med innspill til gatebruksplanen. Møtedeltagerne satte seg i grupper etter tilhørighet: beboere, foreldre til skolebarn, grunneiere, næringsdrivere.

Gruppene drøftet spørsmål relatert til behovene til ulike trafikantgrupper på Teie. For eksempel «Hvilke behov har de gående på Teie? Husk at dette også er barn og unge, bevegelseshemmede, reisende med buss og de som har parkert bilen.Hvordan blir de gående ivaretatt i de hovedgrepene i gatebruksplanen som er blitt presentert?»

Resultatene fra gruppearbeidene skal nå sammenfattes i en rapport, som vil bli gjort tilgjengelig på kommunens og bypakkas hjemmesider. Resultatene fra gårsdagens gruppearbeider vil bli viktige i gatebruksplanen for Teie.

Har du innspill fra møtet som du ikke fikk formidlet? Send dem til: silje.island@vegvesen.no

Bilder fra møtet

Møte om gatebruksplanen på Teie 2018_1317943349ad4b37a14ff7127d262badbfc4d80e.jpgMøte om gatebruksplanen på Teie 2018_2ad768c4ff19c5f2be8c1d22c656c20222390370.jpgMøte om gatebruksplanen på Teie 2018_5549f469282c3abef363bffc66a7c646faaf3c38.jpgMøte om gatebruksplanen på Teie 2018_6d0ad4410945f95d0105c5de261a245958a46b4f.jpgMøte om gatebruksplanen på Teie 2018_foreldre-til-skolebarn3.jpg