Euromontana

Formål

Euromontana er en europeisk organisasjon med medlemer fra 70 organisasjoner fra 20 europeiske land, som arbeider for samarbeid og utvikling av fjellområder.

Organisasjonens formål er å promotere levende fjellområder, bærekraftig utvikling og livskvalitet for de som bor der. 

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

 Euromontanas hjemmeside

Fylkeskommunens representant(er) med vara

1. Terje Riis-Johansen (Sp) med vara Tone Berge Hansen (Ap)

2. Veslemøy Wåle (H) med vara Harald Kinck (FrP)

Valgperiode

n/a

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

 Internasjonal strategi 2030

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

dekkes av VTFK

Ansvarlig sektor/saksbehandler

NIK/Åse Lill Nordhus Barstad

Publisert:

14.12.2020

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53