Samarbeid med Hubei provinsen

Formål

Samarbeidet med Hubei på basis av en samarbeidsavtale knyttet til næringsutvikling, utdanning og kultur/reiseliv ble underskrevet i 2006.

Telemark var den første regionen i Norge som etablerte et formelt samarbeid med Kina. Delegasjoner fra Hubei provins har flere ganger besøkt fylket, og vi har selv blitt invitert til Hubei. Vi har flere samarbeidsprosjekter på gang mellom våre to provinser.

Videre har Universitetet i Sørøst-Norge og Porsgrunn videregående skole også etablert samarbeidsavtaler i form av konkrete prosjekter og utveksling med universiteter/skoler i Hubei provins.

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

 

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Ingen

Valgperiode

løpende

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

 Internasjonal strategi 2030

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

dekkes av VTFK

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK v/ Dawn Marie Syvertsen

Publisert:

23.11.2020

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53