Samarbeidsavtale med Midtvesten USA

Formål

Telemark fylkeskommune har hatt samarbeid med Midtvesten i USA siden 2013 da det ble igangsatt et prosjekt rettet mot samarbeidsmuligheter med aktører i Midtvesten (Minot, Nord-Dakota og Minneapolis, Minnesota) i USA. Samarbeidet er innenfor fagområdene utdanning, kultur/kulturarv, turisme og næringsutvikling.

Prosjektet; Midwest USA Bridging the Atlantic ble avsluttet i 2015. Siden har en rekke enkeltprosjekter blitt initiert og gjennomført spesielt innen kultur og utdanning.

Samarbeidsavtaler (Memorandum of Understanding) ble underskrevet i Minneapolis, Minnesota med Norway House, Sons of Norway, Minnesota Trade Office, og i Bismarck, North Dakota med North Dakota Governor's Office.

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

 

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Ingen

Valgperiode

løående 

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon 

 Internasjonal strategi 2030

Aktuelle nettsteder:

Norway House

Sons of Norway

Minnesota Trade Office

North Dakota Governor's Office

 

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 Dekkes av VTFK

 

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK v/ Dawn Marie Syvertsen

Publisert:

23.11.2020

Oppdatert:

20.07.2022 kl.12:53