Evalueringsløftet

Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer kommuner og frivillige organisasjoner til et kompetanseløft i egenevaluering. Hensikten med evalueringsløftet er å legge til rette for økt praktisk kompetanse med å gjennomføre egenevalueringer av folkehelsetiltak.

Evaluering er en viktig del av det systematiske folkehelsearbeidet etter folkehelseloven og et satsningsområde i Program for folkehelsearbeid. Evaluering gir oss mulighet til læring, utvikling og justering av kurs. Evaluering er også et viktig virkemiddel for å synliggjøre erfaringer fra resultater og er slik sett et viktig virkemiddel for forankring og implementering.  

Ved å delta på kompetanseløftet vil du få: 

 • gruppeveiledning på alle fasene av evalueringsarbeidet 
 • en arena for å jobbe målrettet og systematisk med egenevaluering 
 • et fellesskap med rom for å trene, prøve, spørre, feile og lære  

Samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og KoRus

Samlingene rigges med en kombinasjon av kortere teoretiske økter ledet av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) med påfølgende prosessarbeid i grupper. Gruppearbeidet skal sentreres rundt egne case, med tett veiledning fra fagpersoner fra USN og KoRus. 

Det er USN som har det faglige ansvaret for samlingene. 

Evalueringsløftet består av tre ulike samlinger. Tema for samlingen følger hverandre i en logisk progresjon. Det er lagt opp til fysisk deltakelse og samlingene er gratis. 

Det oppfordres til å delta med minst to deltakere fra den enkelte kommune/organisasjon. 

Et løft - tre samlinger

Første samling: To-dagers kick-off

 • 15.-16. september 2022
 • Skien*

På denne samlingen vil du få mulighet til å drøfte, reflektere og få veiledning på følgende spørsmål: 

 • Hvordan kan en logisk modell for mitt tiltak se ut og hva kan den brukes til? 
 • Hva ønsker jeg at evalueringen skal svare på og hvordan legger jeg opp evalueringsprosessen?

*overnatting dekkes for deltakere med en reisevei som overstiger 30 km. 

Andre samling: heldagssamling 

 • 25. januar 2023
 • Sted: kommer

På denne samlingen vil du få mulighet til å drøfte, reflektere og få veiledning på følgende spørsmål: 

 • Hva slags informasjon skal jeg benytte og hvordan får jeg tak i denne?
 • Hvem skal spørres og hvordan?
 • Hvordan bør det jeg finnner systematiseres og dokumenteres?

Tredje samling: heldagssamling

 • 14. juni 2023
 • Sted: kommer

På denne samlingen vil du få mulighet til å drføte, reflektere og få veiledning på følgende spørsmål: 

 • Hvordan kan resultatene analyseres og kristisk vurderes i lys av teori og problemstilling?
 • Hvordan skal evalueringsrapporten se ut?

Påmeldingsfrist: innen 1. juni 2022 ved å følge denne lenka.  

Har du spørsmål? Kontakt Oda Kobro Börjesson på e-post oda.kobro.borjesson@vtfk.no eller telefon 455 15 782

Publisert: 28.04.2022 Oppdatert: 06.05.2024 kl.13:26

Meld deg på!

Påmeldingen er bindende for alle tre samlingene og det er ikke mulig å melde seg på kun én samling.

Påmeldingsfristen er 1. juni 2022.

Meld deg på her

Evalueringsløftet har deltakerbegrensning. Kommuner og frivillige organisasjoner med partnerskapsavtale har fortrinnsrett.