Hvem gjør hva i fylkesbiblioteket

Ta gjerne kontakt med oss på fylkesbiblioteket!
Aase Wivestad
Aase Wivestad

Rådgiver. Arbeider med litteraturformidling, deriblant;  Bok til alle og Shared Reading.

aase.wivestad@vestfoldfylke.no

959 47 525

Siri Haga Torgersen
Siri Haga Torgersen

Rådgiver. Prosjektleder for Sommerles.no

siri.haga.torgersen@vestfoldfylke.no

95 22 50 39

Steinar Engeland
Steinar Engeland

Rådgiver. Fylkeskoordinator for fribyarbeidet i Vestfold. Litteraturformidling, publikumsutvikling og arenautvikling.

steinar.engeland@vestfoldfylke.no

40914171

Anita Hvarnes Evensen
Anita Hvarnes Evensen

Rådgiver. Har ansvar for å følge opp e-bokkonsortiet i Vestfold og Telemark, skolebibliotekene i de videregående skolene, Webløft, lånesamarbeid og transportordningen i fylket og kompetansetiltak i temaer rundt medie- og informasjonskompetanse.

anita.evensen@vestfoldfylke.no

988 09 982

Trygve Kikut
Trygve Kikut

Rådgiver. Har ansvar for statistikk, samlingsutvikling, trender/utvikling, planer og samarbeidsavtaler. Kontaktperson for BibStat.no. Prosjektleder for Digin/Bibliotek24.

trygve.kikut@vestfoldfylke.no

952 42 278

Pernilla Slotte Hjermann
Pernilla Slotte Hjermann

Rådgiver. Har ansvar for fylkesbibliotekets arbeid med medvirkning, samskaping og fasilitering/ prosessarbeid. I tillegg til Lederforum, Prosjekt ABC, innovasjonsarbeid, samt er rådgiver i saker knyttet til bibliotekrommet.

pernilla.hjermann@vestfoldfylke.no

454 72 653

Thomas Grønli

Spesialkonsulent Bibliotek24

thomas.gronli@vestfoldfylke.no

Publisert: 11.06.2019 Oppdatert: 23.01.2024 kl.12:15

Send en henvendelse til fylkesbiblioteket

fylkesbiblioteket@vestfoldfylke.no