Lesersørvis

Lesersørvis er en metodisk tilnærming til leseveiledning i bibliotek. Tjenesten er brukerorientert og retter seg mot voksen- og barnelesere.

Kjernen i lesersørvismetoden er å identifisere hvilke faktorer som appellerer til den enkelte leser. Vi kaller dem appellfaktorer, og de åpner døra for å foreslå bøker som ligner. 

Lesersørvis startet som et prosjekt ved Telemark fylkesbibliotek i 2014. Siden da er det gitt ut 2 bøker, det har vært kursing i alle fylker, og nettkurs via bibliotekutvikling. I dag er det mange norske bibliotek som bruker lesersørvis i sitt formidlingsarbeid, og biblioteksentralen jobber med å gjøre appellfaktorer søkbare.

Fylkesbiblioteket tilbyr kursing i lesersørvis med jevne mellomrom, følg med i vår kompetansekalender.

På hjemmesiden til Lesersørvis finner du bøkene til nedlastning i tillegg til formidlingsmateriell til fri bruk.

 

Siri Haga Torgersen
Rådgiver/ prosjektleder for Sommerles.no

Publisert:

02.02.2023

Oppdatert:

07.11.2023 kl.12:42