Om e-boksamarbeidet

Innkjøp og utlån av e-bøker og lydbøker er et samarbeid mellom folkebibliotekene, de videregående skolene og fylkesbibliotekene i Vestfold og Telemark.

Organisering og rammer

Fylkene Vestfold og Telemark har valgt å fortsette sitt samarbeid om utlån og innkjøp av e-medier.

Appen BookBites har fungert som plattformen i Telemark siden 2019 og Vestfold tok den i bruk etter fylkessammenslåingen i 2020. Det ble gjennomført en anskaffelsesprosess i 2023 for en ny avtale med leverandør. Den resulterte i at vi igjen signerte avtale gjeldende fra 1.1. 2024, om fortsatt bruk av appen Bookbites med leverandøren Biblioteksentralen. 

Samarbeidet organiseres gjennom en styringsgruppe og en innkjøpsgruppe valgt av biblioteklederne. Fylkesbibliotekene har ansvar for å koordinere samarbeidet.

 

Økonomisk samarbeid

Lisensavgiften på løsningen betales av fylkesbibliotekene, mens innkjøp av innhold er et spleiselag mellom alle partene i samarbeidet. Fordelingsnøkkelen for folkebibliotekenes andel regnes ut fra antall innbyggere. De videregående skolene og fylkesbibliotekene bidrar med en fast sum til spleiselaget. 

 

Logo Bookbites

 

Nasjonale anbefalinger rundt innkjøp og utlån av e-bøker og digitale lydbøker

Nasjonalbiblioteket har utarbeidet rammer for innkjøp og utlån av e-medier. I Anbefalt modell for innkjøp og utlån av e-bøker i folkebibliotek er det gjort et skille på nye bøker og på bøker som er utgitt for mer enn to år siden. De nye bøkene kan vi kjøpe lisenspakker til. En lisenspakke gir ti utlån. Nasjonalbiblioteket anbefaler at alle titler som er utgitt av norske forlag bør være tilgjengelig for bibliotekene i en klikkmodell etter to år. Det betyr at bøker som er utgitt for mer enn to år siden bør være tilgjengelig gjennom e-bokløsningene fylkene bruker ved at bibliotekene betale per utlån (klikk).

Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for utlån av digitale lydbøker i folkebibliotek skiller seg noe fra anbefalingene rundt utlån og innkjøp av e-bøker, blant annet at en lisenspakke med e-lydbøker gir kun 6 utlån. Anbefalingen inneholder ingen klikkmodell for e-lydbøker. Det anbefales derimot at bibliotekene får mulighet til å kjøpe digitale lydbøker, enkelttitler, utgitt av norske forlag for utlån.

I begge disse anbefalingene er det lagt inn et forbehold om at minst 10% av boka må være lest eller lyttet til for at det gjelder som et utlån.

I tillegg til e-bøkene i klikkmodellen og lisensene som kjøpes inn, har vi tilgang til å låne ut e-bøker utgitt gjennom Kulturrådets innkjøpsordninger.

Det er etablert en styringsgruppe for dette samarbeidet som kan fatte vedtak på vegne av konsortiet. Saker som innebærer større økonomiske endringer må vedtas av biblioteklederne.

 

Samarbeid om innkjøp av innhold

Innkjøpet gjøres av en innkjøpsgruppe med representanter fra flere av bibliotekene. Gruppa har møter annenhver uke hvor det kjøpes inn lisenspakker med nye titler både til voksne og til barn og unge gjennom leverandøren BS ebok.

Innkjøpsgruppas hovedoppgave er å styre innkjøp av lisenspakker ut fra kriteriene kvalitet, allsidighet og aktualitet. Det kjøpes ikke inn faglitteratur for UH-sektoren, serielitteratur eller essays. I tillegg følger denne gruppa med på reserveringer og innkjøpsønsker fra lånerne og de lager formidlingshyller som synliggjøre ulike deler av samlingen.

Det er satt en makspris per lån av e-bøker til 30 kr og for e-lydbøker på 55 kr. I tillegg er det satt en grense på maks antall samtidige lån til 3 e-bøker og 2 e-lydbøker. Utlånstiden er satt til 21 dager.

De enkelte bibliotekene i fylket har også mulighet til å kjøpe inn egne lisenser som er forbeholdt deres lånere.

 

Anita Evensen
Rådgiver

Av:

Anita Hvarnes Evensen

Publisert:

30.09.2022

Oppdatert:

08.11.2023 kl.10:52