Jobbe smartere sammen

«Jobbe smartere sammen» er en plattform for samarbeid i Vestfold og Telemark. Det er et felles språk og en verktøykasse med metoder. Når flere aktører skal løse utfordringer og utvikle noe nytt, er dette vår måte å jobbe på.

Kunnskapsgrunnlaget "Ditt og mitt Vestfold og Telemark" peker på tre store utfordringer i fylket: lav verdiskaping, stort utenforskap og store klimagassutslipp.

Flere aktører sitter på sin bit av løsningen, men ingen kommer helt i mål alene. Jobber vi smartere sammen, kan vi løse floken. "Jobbe smartere sammen" er Vestfold og Telemarks regionale utviklingsmetodikk.

Dette er et fellesskap mellom ansatte fra ulike aktører i næringslivet, offentlig sektor, utdanningsinstituasjoner og frivillig sektor. "Jobbe smartere sammen" byr på et felles språk for utviklingsarbeid og en verktøykasse med metoder.

«Jobbe smartere sammen»-erklæringen

Vi har laget en egen erklæring med 10 kjøreregler for godt samarbeid. Den gir de ulike aktørene en trygghet og en god ramme for utviklingsarbeidet. 

1. Vi sikrer bedre og felles forståelse av selve utfordringen før vi går løs på løsningen.
2. Vi spør brukerne om hva de er best tjent med.
3. Vi tør å prøve.
4. Vi informerer hverandre om hva vi gjør og prioriterer.
5. Vi skaper en tillitskultur der man snakker sammen og deler kunnskap på tvers av organisasjoner og nivåer.
6. Vi har en felles vilje til å dele med oss, både egen tid og kunnskap.
7. Vi er opptatt av at vi ikke vet alt selv og at andre kan bidra.
8. Vi ønsker å bruke de beste på hvert felt, og kontakter en kollega i andre organisasjoner, som har mer kompetanse.
9. Vi er villige til å forplikte oss når vi er enige om samarbeid.
10. Vi sørger for å avklare hvem som har ansvaret for å arrangere og koordinere samarbeidsarenaer.

Hva er "Jobbe smartere sammen"?

I denne videosnutten forteller Lisbeth Eek Svensson, direktør for sektor Næring, innovasjon og kompetanse, om "Jobbe smartere sammen" og sine ambisjoner for samarbeid i Vestfold og Telemark.

Møteplasser der vi jobber smartere sammen

I denne videosnutten kan du høre mer om "Jobbe smartere sammen"-møteplassen. 

Vi tok en prat med en deltaker

Anne Kari Heen, kompetansemegler i Norsk Landbruksrådgivning Viken, forteller hvordan hun bruker verktøyene fra "Jobbe smartere sammen" i sitt daglige arbeid:

Hvordan lykkes med samarbeid og samskaping?

Future Place Leadership jobber med regjeringer, regioner og kommuner over hele Europa. Selskapet er også en viktig støttespiller for Vestfold og Telemark i arbeidet med «Jobbe smartere sammen». 

Morten King-Grubert, direktør for talent- og forretningsutvikling, snakker om de viktigste parameterne for suksess ved samarbeid. Hvordan kan Vestfold og Telemark bli enda bedre på regional utvikling og samskaping?

Fundamentene for en jobbe smartere sammen prosess

Her har kan du se hvilke fundamenter som er viktige i en jobbe smartere sammen prosess.

Her ser du jobbe smartere sammen-prosessen

Vil dere være med på laget?

Fylkeskommunen ønsker å invitere alle samarbeidspartnerne i Vestfold- og Telemarksamfunnet til å signere en samarbeidserklæring og bli med på laget.

Ta kontakt med oss i Vestfold og Telemark fylkeskommune for mer informasjon.

 

Oppdatert: 01.12.2023 kl.13:24

M+Ñl-17-RGB.jpg

 

Ditt og mitt Vestfold og Telemark

Et kunnskapsgrunnlag for – og om – regionen.

Last ned

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om "Jobbe smartere sammen".

Karen Anne Kjendlie
Rådgiver