Lærevansker

Strever du med å forstå det du leser, eller syns du det er utfordrende å henge med i opplæringen din? Da kan det være at du har lærevansker og at du har behov for tilrettelegging. Les mer på denne siden om lærevansker.
Illustrasjonsfoto for elever med lærevansker.
Det kan være krevende å henge med i opplæringen dersom du har språk- eller lærevansker. Ikke nøl med å snakke med fagrådgiveren din dersom du ønsker tilrettelegging. Foto: Marita Nilsen

Hva sier egentlig opplæringsloven?

«Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, lærling, praksisbrevkandidat og lærekandidat»

- Opplæringsloven §1-3

Tilrettelegging ved lærevansker

Jeg strever med å lese, skrive og konsentrere meg. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med pp-rådgiver eller fagrådgiver i programområdet ditt. De kan hjelpe deg med å kartlegge vanskene dine og finne riktig tilrettelegging for deg.

Jeg har papirer fra grunnskolen som viser at jeg strever. Må jeg levere disse til den videregående skolen?

Hvis du opplever fysiske eller psykiske plager som påvirker opplæringen din, anbefaler vi deg å ta kontakt med fagrådgiver i programområdet ditt. På den måten kan du får den hjelpen du trenger og som du har krav på. Husk at tilrettelegging på fag-/ svenneprøven eller eksamen krever gyldig dokumentasjon.

Tips til studieteknikk

Publisert: 22.06.2022 Oppdatert: 11.01.2023 kl.10:18

Hva er lærevansker?

Lærevansker er en felles betegnelse på en rekke tilstander. Offentlige undersøkelser viser at det er så mange som 30 prosent av befolkningen som har større eller mindre lærevansker. Vi skiller lærevansker i tre:

1. Generelle lærevansker
Når lærevanskene dine gjelder alle/de fleste opplæringsområder, med bakgrunn i generell nedsatt kognitiv funksjon

2. Spesifikke lærevansker
Når du utvikler seg normalt innenfor de fleste områder, men har vansker med å tilegne seg kunnskap på enkeltområder: 

  • språkvansker
  • lese-/skrivevansker
  • matematikkvansker
  • motoriske vansker 
  • nonverbale lærevansker 

3. Sammensatte lærevansker
Når flere vansker oppstår samtidig:

  • sosiale og emosjonelle vansker
  • oppmerksomhetsvansker (ADHD)
  • språkvansker

PP-tjenesten (PPT)

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til hjemmet, eleven, lærling/lærekandidat, skole, bedrift eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Kontakt oss:

E-post: post-ppt@vestfoldfylke.no

Telefon: 35 91 86 80

 

Postadresse:

PP-tjenesten

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 1213 Trudvang

3105 TØNSBERG

 

 

Besøksadresse:

Nordbyen 40 

3111 TØNSBERG

Oversikt over team, PP-rådgivere og kontakinformasjon

Kontakt fag- og yrkesopplæring

E-post: fagopplaring@vestfoldfylke.no

Sentralbord: 33 34 40 00

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00

Hvem jobber i fag- og yrkesopplæringen?