Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring og er en ordning for voksne som allerede er i et arbeidsforhold. Voksne får en mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av en allsidig praksis og/eller realkompetansevurdering, i kombinasjon med veiledet praksis og opplæring i vanlig arbeid. Dette er et målrettet opplæringstilbud for å sikre at så mange som mulig kan få fagbrev. Det er ingen aldersbegrensning, personer under 25 år kan også inngå kontrakt om fagbrev på jobb.

Vestfold fylkeskommune tilbyr fagbrev på jobb-kontrakt til kvalifiserte søkere med 1-3 års relevant praksis i henhold til læreplanen i faget. Ordningen er kandidater som ikke oppfyller dokumentasjonskravet som praksiskandidat og for søkere som har folkeregistrert bostedsadresse i Vestfold fylkeskommune. For kandidater med mer enn 4 års praksis vil det å være praksiskandidat være den raskeste veien til et fagbrev. 

Krav for ordningen

Dette er en ordning for voksne uten formell kompetanse innen det aktuelle fagfeltet, som er i et arbeidsforhold og som ønsker fagbrev.

  • Bedriften må være godkjent lærebedrift før fagbrev på jobb-kontrakt kan tegnes
  • Søkeren må ha ansettelseskontrakt i bedriften og ha vært ansatt i bedriften i minst ett år hvis de skal tegne fagbrev på jobb-kontrakt. Det vil si 12 måneder i 60% stilling eller mer
  • Søkere må ha minmum 12 måneder relevant erfaring. Har søker mer enn 3 års relevant erfaring viser fylkeskommunen til ordningen praksiskandidat
  • Opplæring som gir godskriving er den samme som for praksiskandidatordningen
  • Før kontrakten opprettes sjekkes kompetansen din knyttet til vg3-læreplanen i faget. Denne danner grunnlaget for vurdering av behovet for restopplæring og lengden på læretiden
  • Fagbrev på jobb-kontrakt tegnes på 12-36 måneder, avhengig av restopplæringsbehovet til den enkelte søker.  Se lenke til læreplaner
  • Du må avlegge eksamen på vg3-nivå før du kan melde det opp til fagprøven. I noen fag er det flere eksamener. Du skal melde deg opp til den skriftlige eksamen i lærefaget ditt. Det gjør du på Privatistportalen. Mer informasjon om eksamen og eksamen som privatist
Slik søker du

Bedriften skal bruke skjemaet på denne siden for å søke om kontrakt for fagbrev på jobb.

Det er flere vedlegg som skal lastes opp i skjemaet. Det er viktig at dere sender med søknaden. 

Søknadsskjema og attester sendes til:

Vestfold fylkeskommune

postboks 1213 Trudvang

3105 Tønsberg

Eller så benytter du sikker digital post

 

Tilskuddet som ytes til lærebedrift for å gi veiledet opplæring er Basis II. Du kan lese mer om de ulike tilskuddsordningene  på udir.no

Mer om den nasjonale ordningen på Udir.no

 

Har du spørsmål?

Kontakt fag- og yrkesopplæring

Sentralbord
33 34 40 00

Ansatte i seksjonen

E-post:
fagopplaring@vestfoldfylke.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00

 

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 10.04.2024 kl.11:39