Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)

Fra og med høst 2024 vil det igangsettes MFY. Opplæringen skal ta utgangspunkt i hvilke behov de voksne i målgruppen har for å komme videre i arbeidslivet eller i videre utdanning.

Hvilke fag som skal tilbys i Vestfold fylkeskommune er ikke avklart enda, men det er disse 13 utvalgte modulstrukturerte læreplanene som er under utvikling og som skal benyttes fra høsten 2024:

Foreslåtte rammer for MFY

  • Kombinasjon av arbeid og skole 
  • Mye av opplæringen i bedrift
  • Opplæring delt i flere moduler 
  • Egne opplæringsmål pr. modul
  • Ingen teoretisk eksamen 
  • Sluttvurdering pr. modul (bestått – ikke bestått)

Brosjyre modulstrukturert opplæring.pdf

Læreplaner for modulstrukturert opplæring

Realkompetansevurdering  ⇒  restopplæring

Som voksen kan du bli realkompetansevurdert. Da vil det kartlegges hvilken kompetanse du har og hva du mangler. Opplæringen er organisert i moduler og du kan ta én og én modul om gangen. 

Her finner du lenke til lærerplanutkastene:
Innspillsrunde om modulstrukturert opplæring for voksne (udir.no)
Frist for å komme med innspill er 27. februar 2024.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Kompetansebyggeren 

Tlf: 33 30 93 00

E-post: kb@vtfk.no 

Kompetansebyggeren nettside

Publisert:

01.02.2024

Oppdatert:

19.03.2024 kl.10:42