Våre skjemaer

Her finner du alle skjemaene for opplæring i bedrift samlet på en plass. Ønsker du informasjon ut over selve skjemaet finner du det under egne faner

For elever, lærlinger og praksiskandidater

Lærling eller elev?

Søknad om unntak fra fellesfag yrkesfag

Søknad om tilrettelegging på fag-/ svenne eller kompetanseprøve

Klage på fag-/ svenne eller kompetanseprøve

Vedlegg for lærekandidater

Søknad om lærlingbevis

Vedlegg for lærlinger

Bestilling av duplikat Vitnemål, kompetansebevis og fag-/svennebrev

Praksiskandidat eller fagbrev som voksen?

Oppmelding til fag-/ svenneprøve som praksiskandidat

Praksiskalkulator

Fagbrev på jobb søknad om kontrakt

For lærebedrifter og opplæringskontor

Bli lærebedrift eller opplæringskontor

Infosiden lærebedrift

Søknad - om å bli godkjent lærebedrift, opplæringskontor eller medlem i opplæringskontor

Søknadsskjema  PDF Frittstående lærebedrift

Søknadsskjema PDF Medlem i et opplæringskontor

Søknadsskjema PDF Opplæringskontor

Søkbare midler og rapportering

Infosiden tiskuddsmidler

Søknad - Stimuleringsmidler

Søknad - Tilretteleggingsmidler

Rapportering - Søknad om støtte til tilretteleggingsmidler for opplæring i bedrift

Søknad - Lokal kompetanseutvikling for fag- og yrkesopplæringen (DEKOMP-Y)

Rapportering - Lokal kompetanseutvikling for fag- og yrkesopplæring (DEKOMP-Y)

Avklaringskjema

Avklaringsskjema (digital signaturløsning) og Avklaringsrutine for lærebedrifter og opplæringskontor

Avklaringsskjema PDF (må skrives ut før signering) for lærebedrifter

Henvisning til PPT

Henvisning til PPT - for lærebedrifter og opplæringskontor

Feil med signering

Hva skjer om en av partene ikke har mottatt skjema for ditital signering?

Den parten som ikke har signert, vil alltid finne sitt usignerte skjema under Mine skjemaer eller signering.posten.no

Er du usikker på hva du skal gjøre? Følg denne oppskriften for hvordan du går frem for å ferdigstille signeringen.

Veiledning i frittstående lærebedrifter

Veiledningsskjema for faglige ledere i frittstående lærebedrifter

Veiledningsskjema for lærlinger i frittstående lærebedrifter

Referatskjema for veiledning i frittstående lærebedrifter

For de videregående skolene

Skjemaer for videregående skole

Oppmeldingsskjema fag, svenne og kompetanseprøve alternativ Vg3

Ønsker du å sende oss noe?

PDF-skjemaer sendes i postgang til:

Vestfold Fylkeskommune

Postboks 1213 Trudvang

3105 TØNSBERG

 

Eller sendt trygt via e-dialog
 
Med eDialog kan du enkelt sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.
 

Publisert: 29.12.2023 Oppdatert: 06.05.2024 kl.07:13