Tilskudd og prosjektmidler

Her finner du  oversikt over ordinære tilskuddssatser og øvrige søkbare midler i fag- og yrkesopplæring

Ordinære tilskuddssatser

Basistilskudd I og Basistilskudd II

Fylkeskommunen har ansvar for finansiering av alle inngåtte lærekontrakter.

Bedrifter som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt med ungdom som har ungdomsrett, mottar Basistilskudd I.

Bedrifter som inngår lærekontrakt med ungdom eller voksne som allerede har fullført videregående opplæring, mottar Basistilskudd II. Satsene for 2024 er som følger:

  • Basis I: 7.328,- pr mnd i 24 mndr (2+2)
  • Basis II: 5.728,- pr mnd eller 68.732,- pr år

Her finner du lenken til de aktuelle tilskuddssatsene for 2024 på Udir.

 

Særskilte tilskudd

Tilretteleggingsmidler

Tilretteleggingsmidler er årlige tilskuddsmidler som er tilgjengelige for søknad, og de er ment for å dekke spesielle tilretteleggingsbehov utover det vanlige.

Disse midlene er spesifikt rettet mot kandidater med særlige behov.
Søknadsperiode: 15. august til 15. november.

Benytt digitalt søknadskjema her

Lenke til prosedyre og digitalt søknadsskjema

NB! Før man kan sende inn søknad, må det avholdes et møte. Dette er beskrevet i prosedyren for det 4-årige yrkesfagsløpet.

Stimuleringsmidler


Stimuleringsmidler er midler som kan søkes én gang. Disse er ment å adressere spesifikke utfordringer, som for eksempel språkbarrierer, samt sikre en vei til læreplass.

Stimuleringsmidler kan søkes hele året eller til de er fullt ut tildelt. Det er mulig å søke om inntil 40 000,-. Søknader skal være godt begrunnede.
Benytt digitalt søknadsskjema her

Bedrifter har muligheten til å søke stimuleringsmidler for ekstra støtte ved oppstart av læretiden, spesielt for:

  • Språkutfordringer
  • Helsemessige utfordringer
  • Sosiale eller kulturelle behov
  • Å sikre en trygg læreplass.

 

Prosjektmidler

Tilskuddsordning for kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæring.

Søkbare kompetansemidler

Søknad på midler til lokal kompetanseutvikling for fag- og yrkesopplæringen finner du informasjon om her

 

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 04.06.2024 kl.13:52