Vil dere bli lærebedrift?

Vil din bedrift være med og forme ungdom i Vestfold? Vi trenger flere lærebedrifter. En lærebedrift er en bedrift eller et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen for å gi opplæring i et fag til lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater til fagbrev på jobb.

Hva gjør en lærebedrift?

Lærebedriftens oppgaver

En lærebedrift skal:

 • gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for faget
 • Lage en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget Mal for intern plan. 
 • bli kjent med opplæringsloven som omhandler opplæring i bedrift
 • tilby et godt arbeids- og læringsmiljø
 • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
 • gjennomføre halvårsamtaler med vurdering
 • vurdere opplæringen av lærlingen, lærekandidaten, praksisbrevkandidaten eller fagbrev på jobb i bedriften jevnlig
 • melde lærlingen, lærekandidaten, praksisbrevkandidaten eller fagbrev på jobb opp til fag- svenneprøve eller kompetanseprøve ved læretidens slutt
 • inngå arbeidsavtale i samsvar med læretidens periode som regulerer lønn og arbeidsforhold
 • være ansvarlig for at lærlingen, lærekandidaten, praksisbrevkandidaten eller fagbrev på jobb kandidaten er forsikret i læretiden
Tilskudd til lærebedrifter

Godkjente lærebedrifter som gir opplæring kan motta tilskudd fra fylkeskommunen. På udir.no kan du lese om rutiner for tilskudd til bedrifter.

Se gjeldende satser for tilskudd.

Lønn til lærlingen

Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlinger/ lærekandidater/ praksisbrevkandidater og må betale lønn. Som hovedregel regnes en nyutdannet fagarbeiders lønn fordelt på to år. Noen yrker og bransjer har egne tariffestede satser for lærlinger.

Kandidater som går under ordningen "Fagbrev på jobb" er allerede ansatt i bedriften og beholder sin ordinære lønn i opplæringstiden.

Hvorfor bli lærebedrift?

Slik blir du lærebedrift

Selvstendig lærebedrift eller medlem i opplæringskontor?

Bedriftene kan velge å være medlem i et opplæringskontor, eller velge å være selvstendige lærebedrifter. Opplæringskontor er et samarbeid mellom bedrifter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontorene tar seg av de administrative oppgavene som følger med det å ha lærling. De har også digitale verktøy tilgjengelig som lærebedriften bruker for å planlegge og dokumentere opplæringen. Opplæringskontorene har også jevnlige møter med lærling og instruktør for å følge opp progresjon i opplæringen. Når lærebedriften er medlem i et opplæringskontor, er det opplæringskontoret som har kommunikasjonen med fylkeskommunen om læreforholdet.

Når bedriftene melder seg inn i et opplæringskontor vil det framgå av avtalen hva opplæringskontoret skal gjøre, og hva lærebedriften selv skal gjøre.

Når bedriftene velger å være selvstendige lærebedrifter har de selv ansvar for alle forhold rundt opplæringen.

Her er nettsiden til Opplæringskontorene i Vestfold

Du kan også følge siden til opplæringskontorene på Facebook

Her er den offentlige listen over opplæringskontorer i Vestfold

Hva må lærebedriften gjøre for å bli godkjent?

Lærebedriften må:

 • gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for det aktuelle faget. Det er mulig å være lærebedrift i flere fag
 • ha en kvalifisert person, kalt Faglig leder, med fagbrev i eller 5 års erfaring innen faget. Faglig leder vil være ansvarlig for opplæringen
 • utvikle en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen, lærekandidaten, praksisbrev-kandidaten eller fagbrev på jobb kandidaten får opplæring i samsvar med læreplanen.
 • bestå nettkurs for faglige ledere
Ønsker dere å bli lærebedrift?

Du søker om å bli godkjent lærebedrift i digitalt søknadsskjema:

Søk om å bli godkjent lærebedrift

Bestill merker som godkjent lærebedrift

Utdanningsdirektoratet har etablert en merkeordning for godkjente lærebedrifter som har minst en lærling. Bruker bedriften merkene, så synliggjør dere at dere tar samfunnsansvar med å gi ungdom og voksne muligheten til å fullføre en fagutdanning.

Slik bestiller dere merker:
udir.no kan dere fylle ut kontaktinformasjon og antall merker, så sender vi disse til lærebedriften. Det kan også bestilles digitale logoer.

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 23.05.2024 kl.09:40

Kontakt fag- og yrkesopplæring

Sentralbord
33 34 40 00

Ansatte i seksjonen

E-post:
fagopplaring@vestfoldfylke.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00