Idrett på toppnivå OG videregående opplæring

En roer bærer båten på skuldra på vei mot vannet

Publisert:

16.01.2023

Oppdatert:

02.01.2024 kl.14:11

«Vestfold og Telemark skal være et fylke med gode forutsetninger for å drive talentutvikling».

Uttalelsen fra fylkestinget forklarer intensjonen bak en avtale som nå er inngått mellom fylkeskommunen, Vestfold og Telemark idrettskrets og Olympiatoppen Østlandet.

Gjelder alle utdanningsprogram

Avtalen skal sikre forutsigbarhet og godt samarbeid mellom skolene og idretten slik at toppidrettsutøvere kan gjennomføre videregående opplæring uten unødvendige forsinkelser og uavhengig av yrkesfaglig eller studieforberedende utdanningsprogram.

Hvem kan få tilrettelegging?

For å kvalifisere for slik tilrettelegging må søkeren være på toppnivå innenfor sin idrett, og dette må dokumenteres med uttalelse fra særforbund.

Vestfold og Telemark idrettskrets og Olympiatoppen Østlandet hjelper fylkeskommunen å kvalitetssikre uttalelser og søkerens nivå.

Idrettsutøveren som ønsker slik tilrettelegging, må:

Fylkeskommunen og skolen skal så legge til rette for at søkerne som kvalifiserer får best mulige betingelser for å utøve sin idrett ved:

  • å sørge for at skolen som gir utøveren best mulighet for å utvikle sin idrettskarriere (førsteønske-skolen) blir regnet som nærskole uavhengig av bosted
  • å markere søknaden slik at skolen blir oppmerksom på behovet for tilrettelegging
  • at skolen har overgangssamtale om tilrettelegging med søkeren/eleven senest ved skolestart
  • å la også yrkesfagelever kunne velge fagene toppidrett 1, 2 og 3 dersom skolen tilbyr disse fagene
  • å sikre at all tilretteleggingen skjer innenfor gjeldende lov- og regelverk