Opplæring i skole

Vestfold fylkeskommune tilbyr opplæring i skole på flere nivå: videregående opplæring for ungdom, videregående opplæring for voksne, fagskole for deg som allerede har en yrkesfaglig utdanning, og folkehøyskole med åtte ulike linjefag.

Hvem kan søke om opplæring i skole?

Etter fullført grunnskole har du rett til videregående opplæring. For de aller fleste er det opplæring i skole som blir det første steget på veien mot et framtidig yrke, enten du velger et yrkesfaglig løp, eller du ønsker å studere videre på universitet eller høgskole.

Er du under 25 år?

Dersom du er under 25 år, og ikke tidligere har fått tre år med videregående opplæring, har du ungdomsrett i det fylket du er bosatt.

Er du over 25 år?

Dersom du har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende i utlandet, er over 25 år og ikke tidligere har fått videregående opplæring i Norge, kan du søke om voksenrett. Du må være bosatt i Vestfold og Telemark for å bli vurdert for voksenrett her.

Du som allerede har en yrkesfaglig utdannelse og ønsker kompetanseheving eller å gå videre til utdanning på høyere nivå, kan søke om inntak til fagskolen.

Ønsker du å søke folkehøyskole?

Dersom du ønsker å søke Sandefjord folkehøyskole, kan du lese mer om opptakskriteriene på deres hjemmeside.

Finnes det alternativer til opplæring i skole?

Dersom du ønsker å ta en yrkesfaglig utdannelse, men uten å få teoriopplæring i skole, kan du lese mer om ordningene praksisbrevkandidat og full opplæring i bedrift. Du finner mer informasjon under opplæring i bedrift.

Vi har også muligheter for alternativ opplæringsarena for elever som har behov for tilrettelagt opplæring i et omfang som ikke kan dekkes av de ordinære videregående skolene. Det er skolen der eleven går, i samråd PP-tjenesten og eleven, som vurderer behovet for alternativ opplæringsarena, og bistår eleven med å søke dit.

Husk å søke!

Søk på vigo.no

Frist for å søke videregående opplæring (skole og bedrift) er 1. mars.

Trenger du spesiell behandling av søknaden din, er fristen 1. februar.

Les mer om søking i Vestfold og Telemark

Kontakt opplæring

Inntak
Tlf: 33 34 41 72 (man-fre kl. 11.30-14.00)
inntak@vestfoldfylke.no

Eksamensadministrasjonen
Tlf: 33 34 42 05 (tirs kl. 09.00-11.00 og tors kl. 12.00-14.00)

For privatister: 
privatist@vestfoldfylke.no

Andre henvendelser: 
eksamen@vestfoldfylke.no 

Voksenopplæring og karriereutvikling
Tlf: 33 30 93 00 (Kompetansebyggeren)
voksenopplaring@vestfoldfylke.no

Fag- og yrkesopplæring
Kontakt sentralbordet på tlf: 33 34 40 00 eller kontakt en rådgiver direkte: Hvem jobber i fag- og yrkesopplæringen?
fagopplaring@vestfoldfylke.no