Søke skoleplass

Du må logge inn på Vigo.no for å registrere søknad til videregående skole og læreplass. 

Viktige datoer

Vigo.no åpner for søking onsdag 5. januar og søknadsfristen er 1. mars. Trenger du spesiell behandling av søknaden din (individuell behandling/fortrinn) er søknadsfristen 1. februar.

Fyller du 25 år eller mer i år skal du klikke på "Voksne som søker videregående opplæring eller realkompetansevurdering" på vigo.no

Inntakene i 2024

Hovedinntak: 8. juli, kl. 08.00

Sisteinntak: 5. august, kl. 08.00

Etter søknadsfrist

Ønsker du å søke skoleplass, men fristen har gått ut?
Ta kontakt med inntakskontoret på tlf. 33 34 41 72.

Har du glemt å registrere forhåndssvar?
Du kan logge inn på www.vigo.no for å legge inn forhåndsvar "Ja" til både plass og venteliste frem til 1. juli.

Endring av søknaden

Før søknadsfristen kan du logge inn og endre søknaden din så ofte du vil på vigo.no.

Etter søknadsfristen kan du endre innen 30. april ved å kontakte inntakskontoret på inntak@vestfoldfylke.no eller tlf. 33 34 41 72. Inntakskontoret må kunne åpne din søknad innenfor ordinær kontortid, og du må ha utført endringen på vigo.no innen midnatt 30. april.

(Etter denne fristen tillates endringer kun om det er dokumentert særlig tungtveiende grunner som er oppstått etter endringsfristen eller på annen måte hindret at endringen kunne skje før 30. april. Foreligger ikke dette kan du etter siste inntak i august kontakte skolen(e) du ønsker å gå på for å forhøre deg om ledige plasser. )

OBS! Har du søkt fortrinn (innen 1. februar) kan du kun endre søknad etter samråd med rådgiver.

Søknader med frist 1. februar

Fortrinn

Noen søkere har fortrinnsrett og konkurrerer ikke om plass ut fra oppnådd poengsum. Elever som grunnskolen mener har en slik rett, skal meldes fylkeskommunen innen 1. oktober det skoleåret de skal søke videregående opplæring.

For de som søker etter §6-15 og §6-17 i forskrift til opplæringsloven:

Kommunen v/ungdomsskolen skal fylle ut skjemaet Melding 1. oktober fra kommunen for elever som søker om fortrinnsrett til videregående opplæring med vedlegg:

- Rapport fra ungdomsskolen
- Individuell opplæringsplan (IOP)
- Karakterutskrift
- Siste sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning
- Andre relevante rapporter og dokumentasjon. Tilleggsopplysninger ettersendes fortløpende
- Ved behov for ASK: Skjema Kartlegging av kommunikative ferdigheter

Ungdomsskolen skal også sende en henvisning til PP-tjenesten i fylkeskommunen.

For de som søker etter §6-18 (opplæring i eller på tegnspråk):

Henvisning til PPT i fylket må sendes i forkant av søknaden i Vigo.


NB! Alle elever søke om skoleplass på www.vigo.no innen 1. februar.

Individuell behandling

Trenger du individuell behandling av søknaden må du registrere ønsker på www.vigo.no innen 1. februar. Du må i tillegg levere skjemaet Individuell behandling med relevant dokumentasjon innen 31. mars.

Du kan lese mer om individuell behandling på www.vilbli.no, og vilkårene for inntak etter individuell behandling finner du i kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven.

Minoritetsspråklige søkere

Er du minoritetsspråklig i alderen 16 til 24 år, med kort botid i Norge (mindre enn 6 år) må du registrere ønsker på www.vigo.no innen 1. februar. Du må i tillegg levere skjemaet Minoritetsspråklig som søker videregående opplæring med relevant dokumentasjon innen 31. mars.

Du kan lese mer om Opplæringstilbud for minoritetsspråklige søkere på våre nettsider og på www.vilbli.no.

 

Skjemaer

I noen tilfeller kan det være nødvendig å sende inn skjema og vedlegg i tillegg til søknaden din på vigo.no. Snakk med en rådgiver om hvilket skjema som eventuelt gjelder for deg.
Skjemaene stenger 31. mars, og tilhørende dokumentasjon må være sendt innen samme dato.

Individuell behandling
Melding om tilretteleggingsbehov
Minoritetsspråklig som søker videregående opplæring
Prioritert gjesteelev i Vestfold

Rett til skoleplass

Du velger og søker selv videregående utdanning, etter du har fylt 15 år. Retten til videregående opplæring er hjemlet i opplæringsloven.

Hovedreglene for inntak til videregående opplæring er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

I tillegg fastsetter fylkeskommunen egne inntaksregler og regler for plassering på skoler. Her kan du lese lokal forskrift for inntak og formidling.

Se informasjon om inntaksregler og poengberegning på vilbli.no her

Driver du med idrett?

Erfaring og prestasjoner
Søkere med Vg1 idrettsfag som førsteønske kan få tilleggspoeng ved å dokumentere aktivitet eller prestasjoner. Dersom du mener du har erfaringer som bør gi tilleggspoeng må du sende dokumentasjon til skolen du søker for vurdering. Inntil 50 prosent av plassene kan tildeles på grunnlag av dokumentasjon i kombinasjon med karakterpoeng.

Talentutvikling - alle utdanningsprogram
Idrettsutøvere som satser på toppnivå kan få tilrettelegging for dette på sin videregående skole, både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Les mer her om hvordan du kan be om dette.

Opplæring i kriminalomsorgen

I Vestfold er det fengselsundervisning ved Bastøy fengsel og Horten fengsel.

Det er Horten videregående skole og Færder videregående skole som har ansvar for opplæring i kriminalomsorgen (OiK).

Ofte stilte spørsmål

Jeg får ikke logget inn på www.vigo.no, hva gjør jeg?

Hvis du har problemer med kode eller passord må du kontakte brukerstøtten for MinID på telefon 800 30 300 eller e-post brukerstotte@difi.no.

Dersom du ikke kan benytte MinID må du ringe inntakskontoret på telefon 33 34 41 72.

Jeg skal flytte til/fra Vestfold. Må jeg gjøre noe spesielt?

Skal du flytte til Vestfold må du registrere en søknad her og krysse av for at du skal flytte. Du må ha folkeregistrert adresse i fylket innen 1. juli for at søknaden din skal bli tatt med i hovedinntaket i juli.

Skal du flytte fra Vestfold til et annet fylke er det reglene i det nye fylket som gjelder. Du må kontakte inntakskontoret der for å få vite hva du må gjøre.

Jeg skal sende dokumentasjon med søknaden min, hvordan gjør jeg det?

Dokumentasjon skal sendes via eDialog (portal for sikker, digital post) eller lastes opp i aktuelt, digitalt skjema.

Alternativt kan dokumentasjon også sendes med vanlig post til:

Vestfold fylkeskommune
Postboks 1213, Trudvang
3105 Tønsberg

(Vedlegg uten sensitiv informasjon (som f.eks. fødselsnummer og personopplysninger) kan unntaksvis sendes til inntak@vestfoldfylke.no.)

Dokumentasjon må sendes innen 31. mars.

OBS: Private skoler/friskoler har ikke tilgang til fylkeskommunens arkiv, så dersom du har en slik skole på søknaden må du også sende relevant dokumentasjon dit innen fristen som gjelder for den aktuelle skolen.

Jeg ønsker å endre på søknaden jeg har registrert, kan jeg det?

Før søknadsfristen kan du logge inn og endre søknaden din så ofte du vil på vigo.no.

Etter søknadsfristen kan du endre innen 30. april ved å kontakte inntakskontoret på inntak@vestfoldfylke.no eller tlf. 33 34 41 72. Inntakskontoret må kunne åpne din søknad innenfor ordinær kontortid, og du må ha utført endringen på vigo.no innen midnatt 30. april.

(Etter denne fristen tillates endringer kun om det er dokumentert særlig tungtveiende grunner som er oppstått etter endringsfristen eller på annen måte hindret at endringen kunne skje før 30. april. Foreligger ikke dette kan du etter siste inntak i august kontakte skolen(e) du ønsker å gå på for å forhøre deg om ledige plasser. )

OBS! Har du søkt fortrinn (innen 1. februar) kan du kun endre etter samråd med rådgiver.

Se også lokal forskrift.

Kan jeg søke om skoleplass etter fristen 1. mars?

For søkere bosatt i Vestfold kan vi ta imot sene søknader frem til 1. juli, men du må ringe oss på 33 34 41 72 for gjenåpning av www.vigo.no. Sene søknader blir prioritert etter søknader som kom innen fristen.

Etter 1. juli vil søknader generelt bli avslått, men noen søkere kan i særlige tilfeller, og etter individuell behandling, tas inn til ledige plasser i løpet av sommeren.

Du kan også kontakte skolen(e) du ønsker å gå på etter siste inntak i august for å forhøre deg om ledige plasser.

Når får jeg svar på min søknad?

I 2024 har vi hovedinntak 8. juli og sisteinntak 5. august og du må logge inn på vigo.no for å se ditt resultat. Etter inntakene er svarfristen 1-2 uker. Etter svarfristen for sisteinntaket må du evt. gi beskjed direkte til skolen om du ikke ønsker tilbudet du har fått.

Har jeg klatret oppover på ventelisten siden siste inntak?

For å høre om det har vært bevegelse på listene må du ta kontakt direkte med skolen. Dersom du rykker helt opp til en ledig plass vil skolen uansett kontakte deg.

Når skal jeg møte opp på skolen?

Skolestart for de videregående skolene i 2024 er 19. august, men klokkeslettet varierer for skole og programområde. Se på skolens hjemmeside hva som gjelder for deg. 

Jeg ønsker å bytte skoleplass, hva gjør jeg?

Du må ta direkte kontakt med skolen(e) du er interessert i for å høre om de har ledige plasser, eller om de eventuelt kan sette deg på venteliste til det du ønsker.

Jeg skal ikke gå på skole dette året likevel, hvordan kan jeg si «nei» til plassen jeg har fått?

Du kan registrere "Nei"-svar på vigo.no, men hvis svarfristen for hovedinntaket er gått ut kan du gi skriftlig beskjed til inntak@vestfoldfylke.no.

Hvis svarfristen for sisteinntaket er gått ut, må du kontakte skolen du har fått plass på og si fra deg skoleplassen.

Lurer du på noe annet?

Se praktisk informasjon, regler og rettigheter

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 20.02.2024 kl.13:55