no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Horten videregående skole

I fokus

Russebuss fest

INFOMØTE TORS 11. APRIL KL. 1800 MED TEMA "07-RULLEKULL"

Horten videregående skole og FAU kaller inn til et informasjonsmøte som har fått tittelen "07-rullekull". I dette møtet vil vi informere om erfaringer og dilemmaer vi som foresatte for Vg1 kan bli utsatt for i tiden som kommer.

Felles avslutning for avgangselever i Vg2 yrkesfag og Vg3

Onsdag 19. juni kl. 18.00 ønsker vi velkommen til høytidelig avslutning for avgangselever med familie. Arrangementet foregår i Lystlunden Arena, og vil være ferdig ca. kl. 19.15.

Hvem er vi og hva kan vi tilby på Horten videregående skole?

Se vår informasjonfilm laget av Vg2 Medieproduksjon. Her får du høre om våre utdanningsprogram og hva elevene selv synes om det å gå på Horten vgs

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender