no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Norsk Nødhjelp og NN-dagen

Frøya og Tilde på besøk på Samaritan Village - barnehjemmet som Horten vgs støtter Foto: Norsk Nødhjelp

Publisert:

01.09.2022

Oppdatert:

09.10.2023 kl.15:20

Bli med på NN-dagen tirsdag 24. oktober 2023! Denne dagen er en elevstyrt innsamlingsaksjon i samarbeid med Norsk Nødhjelp

Denne dagen bytter alle elevene ut skoledagen sin med en arbeidsdag, der de står sammen for å samle inn penger til barn og unge i Tanzania. Du kan skaffe en jobb selv eller få hjelp av NN-komiteen til å finne en jobb. Målet er at alle elever tjener 450 kr hver som de gir til  arbeidet.

Èn dag for deg - en bedre fremtid for barn i Tanzania

I Tanzania vokser mange barn opp i ekstrem fattigdom og mangler skolegang. Barn som har mistet foreldrene sine er ekstra utsatt. Pengene fra Horten vgs brukes til å gi en trygg omsorg for barn på barnhjemmet Samaritan Village, til å arbeide for barn og unges rettigheter, og at barn blir beskyttet fra vold og overgrep.

NN 23 4.jpg

Samaritan Village og de yngste barna som ikke var på skolen - foto Norsk Nødhjelp

Prosjektet jobber etter FNs bærekraftsmål og bidrar til å nå målene, med særlig vekt på målene 1 (utrydde fattigdom), 4 (god utdanning) og 16 (fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les mer om FNs bærekraftsmål her: FNs bærekraftmål

Årets NN-komité ledes av Tilde Asora Ditmansen Stavrum (1HOB) og Frøya Bjørnsdatter Røed (2STC). De har ansvaret for å lede innsamlingen, gi informasjon til alle elevene på skolen, og lede arbeidet med NN-dagen 2023. 

Har du arbeid å tilby på NN-dagen?

Ta kontakt med Tilde:

  • telefon: 922 38 944
  • epost: tildeasora@outlook.com

For å lære mer om arbeidet besøkte Tilde og Frøya NN sine prosjekter i Tanzania i vinterferien. Her kan du lese deres reisebrev fra turen

Vi gleder oss til en spennende aksjonsdag sammen med dere i høst! 

Les mer om Norsk Nødhjelp  og hva prosjektet bidrar til her:

www.nn.no www.facebook.no/norsknodhjelp