no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Vitnemål/kompetansebevis

Skolen skriver ut vitnemål og kompetansebevis til alle elever, med unntak av Vg1 yrkesfag og Vg1 og Vg2 studieforberedende utdanningsprogram. Vitnemål og kompetansebevis er sluttdokumentasjon fra skolen.

Vitnemål, kompetansebevis og fag/svennebrev

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få en kopi. Husk at dersom du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase.

Elever og privatister har rett til å få en kopi av vitnemål eller kompetansebevis dersom det originale går tapt. Du skal ikke betale for kopi av vitnemål eller kompetansebevis.

Hva er forskjellen på et vitnemål og et kompetansebevis?
  • Et vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. 
  • Et kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. 

Udir.no kan du lese mer om dokumentasjon i videregående opplæring.

Hvordan bestille kopi av vitnemål (elev)?

Hvis du trenger kopi av vitnemål eller kompetansebevis du har fått som elev må du ta kontakt med skolen du har fått vitnemålet fra. Skolen vil lage en kopi. 

Hvordan bestille kopi av kompetansebevis (privatist)?

Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt med eksamensresultater fra privatisteksamen kan du bestille et nytt.

Bestill nytt kompetansebevis

Trenger du oppdatert vitnemål med privatistkarakterer påført?
  • Dersom du aldri har fått vitnemål fra en skole, og trenger kompetansebevis med fag du har tatt som privatist, bestiller du kompetansebevis
  • Dersom du har et vitnemål fra før av, men ønsker å oppdatere vitnemålet med privatistkarakterer påført, bestiller du nytt vitnemål. Bestillingen blir sendt til skolen du går eller har gått på
  • Dersom du har bestilt kompetansebevis må du selv laste opp dette til Samordna opptak
  • Dersom du har bestilt nytt vitnemål med privatistkarakterer påført, overføres dette automatisk til Samordna opptak

Bestilling av dokumentasjon etter vårsemesteret

  • Resultater fra våreksamen: hvis du trenger kompetansebeviset før fristen til Samordna opptak er utløpt (1. juli) må du bestille senest 20. juni
  • Dersom du ønsker nytt vitnemål med karakterer fra 2008 eller eldre, må du ta kontakt med skolen som skal lage nytt vitnemål til deg innen utgangen av mai

Bestill dokumentasjon

Trenger du vitnemål på et annet språk enn norsk?

Elever eller tidligere elever som trenger vitnemål på engelsk kan kontakte skolen de går eller har gått på for engelsk kopi.

Elever med behov for oversettelse til andre språk enn engelsk, må selv kontakte en godkjent translatør. Godkjente translatører finner du ved å søke på for eksempel Google.no eller Gulesider.no.

Eksempler på godkjente oversettelsesbyråer:

Hvordan bestille kopi av fag/svennebrev?

Utstedelse av nytt fag- eller svennebrev er ikke omfattet av gratisprinsippet. Ønsker du å bestille nytt fag- eller svennebrev kan benytte betalingsinformasjonen under. Det koster kr. 500,- å få erstattet det tapte.

Til kontonr.: 1506.94.84384
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 1213
3105 Tønsberg

Vitnemål våren 2024

Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål. Vitnemålet skrives ut siste uken i juni og sendes eleven på den postadressen skolen har registrert. Vitnemålet eksporteres til nasjonal vitnemålbase, NVB, samtidig med utskrift på papir. Elever må selv sjekke at vitnemålet er kommet inn i NVB. Samordna opptak benytter NVB når det kjøres opptak til høgskoler og universiteter.

Førstegangsvitnemål

Førstegangsvitnemål utstedes til alle avgangselever som har oppnådd generell studiekompetanse innenfor normaltid som er 3 år. 

Kompetansebevis

  • Kompetansebevis utstedes til Vg2 og Vg3 yrkesfag og er å anse som sluttdokumentasjon.
  • Elever som ikke har bestått alle fag i et studieforberedende utdanningsløp får kompetansebevis etter Vg3

Kompetansebeviset skrives ut siste uken i juni og sendes eleven på den postadressen skolen har registrert. Kompetansebevis eksporteres ikke til NVB.

Klage eksamenskarakter

Hurtigklagefristen er 26. juni, og ordinær frist 1. juli. Elever som får medhold og ny eksamenskarakter, vil få skrevet ut nytt vitnemål eller kompetansebevis.

Nytt vitnemål eller nytt kompetansebevis

Dersom du ønsker nytt vitnemål hvor privatistfag skal legges inn eller erstatte eksisterende fag, må du søke. Siste frist for å sende inn ønske om nytt eller oppdatert vitnemål er 27. juni om ikke annen avtale. Horten videregående skole utsteder nytt vitnemål eller kompetansebevis innen 1. juli.

Fyll ut søknadsskjema. Vi tar kontakt med deg hvis vi trenger mer informasjon.

Kopi av vitnemål

Duplikater skrives ikke ut, men man kan få kopi av det som er i skolens arkiv.

Send e-post til skolens epostmottak. Gi informasjon om skoleår og utdanning.

Annet språk enn norsk

Hvis du er elev på skolen og ønsker engelsk oversettelse, kan du henvende deg til Servicetorget og skrive deg inn på en liste med navn og klasse. Listen blir behandlet etter skoleslutt 21. juni sammen med utskrift av vitnemål.

Tidligere elever på skolen sender e-post til skolens epostmottak for å få eksisterende vitnemål på engelsk. Gi informasjon om skoleår og utdanning.

Elever med behov for oversettelse til andre språk, må selv kontakte en godkjent translatør.

Generell studiekompetanse 23/5-regelen

Les hvilke krav som gjelder på samordnaopptak.no

Fag og fagkoder for studiekompetanse når du skal melde deg opp til privatisteksamen. Link

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 05.04.2024 kl.14:23