no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Arbeidslivs- og hverdaglivstrening (AHT)

Arbeidslivs- og hverdagslivstrening (AHT) er et tilpasset tilbud i videregående skole. Målet med opplæringen er at hver enkelt elev skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet som aktive deltakere i eget liv.

Opplæringen skal forberede elevene for deres individuelle bo-, samfunns- og arbeidssituasjoner, med hensyn til deres forutsetninger. For å møte elevenes varierte behov, tilbys opplæringen i mindre grupper, med individuelle opplæringsplaner (IOP) basert på anbefalinger fra den fylkeskommunale PP-tjenestens sakkyndige vurderinger. 

Både arbeidslivs- og hverdagslivtrening jobber med ungdomsbedrift i sin undervisning. I bedriftene er elvene med på planlegging av hvilke varere som skal produseres til salg. Inntektene gis tilbake til elevene hvor de brukes til innkjøp av nytt materiale til produksjon og felles aktiviteter. 

Arbeidslivstrening 

image2xnp.pngimageqvf9l.png
imagecvns.pngimagela2xq.png

Fortrinnsrett §5 elever med søknadsfrist 1. februar

Elevene kan søke seg inn på fortrinn til alle skolens utdanningsprogram innen yrkesfag. De fleste skolene har egne AHT avdelinger som eleven vil tilhøre. Utdanningsløpet på arbeidslivstrening er et 2 + 2 løp. Det betyr to år i skole og vanligvis to år som lærekandidat i en VTA-bedrift. De to årene på skolen brukes til å kvalifisere eleven til lærekandidatplass i en VTA-bedrift, men det er ingen garanti for at eleven får kontrakt. Dersom det ikke finnes plass i bedrift eller eleven ikke er kvalifisert, vil det bli ett år til i skole. Etter endt opplæring får eleven et kompetansebevis. Skolene samarbeider tett med OKTAV (Opplæringskontor for tilrettelagt opplæring). De fleste elever får utprøving, 20 dager i løpet av sitt andre år på skolen. Denne perioden kan eleven prøve på ulike programområder før de søker lærekandidat innen et spesifikt programområde. 

For å være kvalifisert til en opplæringskontrakt via OKTAV: 

Gjennomført faget yrkesfaglig fordypning (YFF) 2. år ved å prøve ut arbeid i minst en av Oktavs medlemsbedrifter 

Være motivert for et lærekandidatløp 

Kunne mestre et lærekandidatløp 

Kunne følge arbeidslivets regler 

Komme seg til og fra jobb på egenhånd 

Kunne være en del av en produksjonslinje 

Ikke ha større oppfølgingsbehov enn 1:5 

Elever har også muligheten til å velge å få opplæring tre år på skolen, før de eventuelt søker kommunen om en VTA-plass. 

Hverdagslivstrening 

imageijgjl.pngimagew5nk8.png
image3xvqb.png

Elever på hverdagsliv går et planlagt treårig utdanningsløp på skolen. De mottar undervisning i liten gruppe eller 1:1. Det er tett oppfølging, og mye av opplæringen bygger på elevens forutsetninger og interesseområder. Det er stort fokus på å videreutvikle elevens sosiale ferdigheter, kommunikative og motoriske ferdigheter, samt dagliglivets ferdigheter (ADL). Etter endt opplæring vil de fleste elevene over til et aktivitetstilbud i kommunen. For at overgangene skal bli gode, starter skolen tidlig med å forberede dem på kommende overgangen til voksenlivet. 

Grunnkompetanse med fokus på fag 

For elever som trenger mer faglig opplæring, men som ikke har kapasitet eller mulighet til å fullføre alle fag eller nå alle kompetansemålene, bør velge planlagt grunnkompetanse med fokus på fag. Dette er anbefalt med mindre målet etter videregående opplæring er varig tilrettelagt arbeid/deltakelse på aktivitetssenter eller fagbrev/vitnemål. 

Elever som velger en planlagt grunnkompetanseretning med vekt på fag, kan enten delta i den vanlige gruppen/klassen eller motta undervisning i mindre grupper, avhengig av det som er angitt i spesialundervisningsvedtaket. Det kan imidlertid ikke alltid garanteres at det vil være mulig å tilby undervisning i små grupper, da dette kan avhenge av sammensetningen av elever på skolen. 

Søknad og veiledning

Elevene søker på Vigo. Vi anbefaler elever og foresatte å søke veiledning i søknadsprosessen. Bruk rådgiver ved avgiverskole eller rådgiver ved Horten videregående skole for veiledning med tanke på programområdet. 

Ansvarlig for AHT på Horten vgs:

Birgit Gundersen

Avdelingsleder arbeids- og hverdagslivstrening

birgit.gundersen@vtfk.no

97 55 00 61

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 24.01.2024 kl.19:25