no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Opplæring i kriminalomsorgen (OIK)

Horten videregående skole er ansvarlig for undervisningen ved Bastøy fengsel og i Nordre Vestfold fengsel Horten avdeling
Oversiktsbilde Bastøy

Opplæring i kriminalomsorgen

Til sammen er det 141 mannlige innsatte ved de to fengslene. Den som soner i et norsk fengsel, har samme rettigheter til opplæring som man ville hatt utenfor murene enten det er ungdomsrett eller voksenrett. I tillegg pleier vi å legge til rette for opplæring for alle som vil, dersom det er plass, og gjennomførbart for skoleavdelingen og fengselet.

Skoleavdelingen samarbeider med arbeidsdrifta i fengslene for å kunne tilby en opplæring innen yrkesfag som passer den enkelte best mulig. Realkompetansevurdering kan være et ledd i dette arbeidet hvis man har et ønske om å oppnå sluttkompetanse innen et fag. Voksne (over 24 år) som har fullført grunnskole men ikke videregående opplæring, har rett til å få realkompetansevurdert sine kunnskaper og ferdigheter for å få tilpasset opplæring. Dette er uavhengig av om kunnskapene/ferdighetene er ervervet gjennom skole, kurs, ”svart” eller ”hvitt” arbeid. Innsatte med utenlandsk bakgrunn har den samme rettigheten hvis de har oppholdstillatelse. Med godkjent realkompetanse kan man få kortere opplæringstid og en raskere vei til vitnemål/fagbrev.

I samarbeid med arbeidsdrifta kan skolen også lage praksisattester for arbeidet innsatte har hatt i soninga. Attesten blir da knyttet opp mot kompetansemål i læreplanen for det aktuelle faget. Dette er viktige attester i forhold til videre arbeid, yrkesopplæring eller studier. I noen tilfeller brukes også Yrkesfaglig fordypning (YFF) i et samarbeid mellom skole og arbeidsdrift, dette er spesielt aktuelt på Bastøy i salgsfag, ernæringskokkfaget, tømrerfag og ulike områder innen naturbruk.

Skoleavdelingen har karriereveileder i begge fengsler.

Det er et varierende antall ansatte tilknyttet avdelingen, både heltids i fengslene, delt mellom fengsel og hovedskolen eller innleid internt eller eksternt ved behov. Til sammen tilsvarer det omtrent åtte fulltidsstillinger.

Opplæringen vi tilbyr består av noen faste kurs/fag, andre vurderes satt opp etter ønsker og behov. Skoleavdelingen er også godkjent som testsenter for Norsk Test; datakortet og båtførerprøven.

Bastøy

Kriminal.JPG

 

Skolen på Bastøy har skolekontor i første etasje i kirkebygget, og har undervisningsrom i ulike bygg. I samarbeid med fengselet tilbyr skolen opplæring i flere yrkesfag, fellesfag, kortere og lengre kurs som er nyttige i et framtidig yrkesliv, samt noe oppfølging av privatister. Vi legger til rette så godt vi kan for at innsatte skal få muligheten til å oppnå kompetanse i ønsket fagområde. For noen betyr dette tett oppfølging med lærer, for andre egne studier og lån av bøker. Slagordet vårt sammen med fengselet er: Sitt ikke på vent, bli kompetent! 

Vi har et selvstudierom med åtte plasser med DFS, desktop for skolen (et begrenset internett). I tillegg har vi en utlånsordning for pc-er på rommet (uten internett). Private laptoper må det søkes fengselet om å få med inn, og om det gis tillatelse så vil fengselet da installerer kontrollordninger på den (den sperres for internett og kun godkjent USB vil virke).


Tilbudet på Bastøy består vanligvis av (2022):

 • Datakurs
 • Kortere kurs som varme arbeider, stillasekurs og maskinførerkurs 
 • Tømreropplæring; fire dager praksis, en dag tømrerteori
 • Salgsfag; praksis i øyas butikk, noe teori med lærer
 • Ernæringskokk; praksis på øyas kjøkken, noe teori med lærer
 • Elektrofag; praktiske øvelser og teori med lærer
 • Naturbruk; enkeltfag etter behov
 • Matematikk på alle nivå, norsk, engelsk, naturfag, historie, samfunnsfag og fysikk
 • Norsk og engelsk for minoritetsspråklige
 • Grunnleggende regning, lesing og skriving
 • Musikk; teori og øvelser med lærer i enetimer og som gruppe/bandøvelser
 • Noe undervisning av privatister i ulike fag etter behov
 • Plass i selvstudierommet for studenter i høyere utdanning

Horten

Bastøy bilde 1 horten fengsel.png

 

Skolen har kontor i første etasje og klasserom i andre etasje. Dette er vår minste skoleavdeling, med oftest én lærer på jobb om gangen. 

Tilbudet i Horten består vanligvis av (2022):

 • Dataopplæring 
 • Noe undervisnng av privatister i ulike fag etter behov (f.eks. norsk, engelsk, samfunsskunnskap, matematikk, fysikk og salgsfag)
 • Musikkterapeut en gang i uka
 • Selvstudieplass for studenter i høyere utdanning (men obs dette er et fengsel med høyere sikkerhetsnivå og DFS/internettet er mer begrenset enn på Bastøy)

Kontaktperson:

Hilde Beate Tørnby

Avdelingsleder opplæring i kriminalomsorgen, Horten vgs

hilde.beate.tornby@vtfk.no

94 88 19 36

Publisert: 31.10.2017 Oppdatert: 23.01.2024 kl.10:42