no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevskap

Alle elever på Horten vgs får hvert sitt skap med kodelås. Eleven har ansvar for innholdet, og skapet må tømmes før skoleslutt hver sommer.

Publisert:

12.07.2021

Oppdatert:

09.09.2022 kl.11:19

Elevskap

Alle elever får tildelt elevskap av sin kontaktlærer ved skolestart. Noen elever får også garderobeskap hvis de må skifte til arbeidstøy for undervisning i verksted. Fordi vi har mange endringer i elevmassen fra år til år, blir skap fordelt på nytt hvert år.

Elevene må tømme sine skap før sommerferien. Skolen oppbevarer ikke gjenglemte saker.

Det må presiseres at skolen ikke er ansvarlig/erstatningspliktig for innholdet i skapet. Et eventuelt innbrudd i og/eller tyveri fra skapet må anmeldes av eleven som disponerer skapet.