no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Inntak/ skoleplass

Klar for skolestart

Inntak

Vestfold fylkeskommune tilbyr videregående opplæring for ungdom og voksne, fagskole yrkesfaglig utdanning, og folkehøyskole.

E-post: inntak@vestfoldfylke.no
Telefon 33 34 41 72 (mandag til fredag kl 11:30-14:00)
Vestfold fylkeskommune, Postboks 1213, Trudvang, 3105 Tønsberg

Mer informasjon

VIGO Portalen

Elever kan finne informasjon om søknad, inntak og ventelisteplass ved innlogging på VIGO. Har du spørsmål knyttet til søknaden må du kontakte inntak i ditt fylke.

De videregående skolene tar over inntaket 5. august, og informasjonen på Vigo vil ikke oppdateres etter denne datoen. Ta direkte kontakt med skolene for å få riktig informasjon om inntak og plass på ventelistene.

Logg inn

Horten videregående skole

Horten videregående skole tar over ansvaret for inntak og skoleplasser 5. august.
Kontaktperson: Liv Toril Kvaløyseter
E-post: livtoril.kvaloyseter@vtfk.no

Viktige datoer

  • 5. januar søknadsportalen i Vigo åpner
  • 1. februar inntak med fortrinnsrett, individuell behandling, minoritetsspråklig botid < 6 år
  • 1. mars inntak videregående skole ordinære søkere vg1, vg2 og vg3.
  • Innen 30. april kan søknaden endres, og henvendelsen må skje direkte til inntak i fylket.
  • 1. juli - Frist for å ha folkeregistrert adresse i Vestfold hvis du i søknaden har krysset av for flyttet. 
  • 1. juli - registrere forhåndssvar på vigo.
  • Svarfrist to uker etter hovedinntak og sisteinntak. Les mer om svar

Hovedinntak 8. juli

Hovedinntaket utføres av inntakskontoret og publiseres kl. 08:00. Inntaket er for ordinære og individuelle søkere med ungdomsrett. Standpunktkarakterene danner grunnlaget for poengsummen. Søkerne mottar SMS, og må svare på skoleplass/venteplass innen to uker. Søkeren risikerer å miste tilbudet om skoleplass og/eller ventelisteplass hvis søkeren ikke overholder svarfristen. Søkere som har registrert forhåndssvar trenger ikke å registrer flere svar på sin søknad, med mindre de ønsker å si nei til skoleplass eller venteplass. 

Sisteinntak 5. august

Sisteinntak utføres av inntakskontoret og publiseres kl. 08:00. I dette inntaket tas også voksne søkere med. Hvis du ikke ønsker skoleplassen, gi Horten videregående skole beskjed. Send e-post til livtoril.kvaloyseter@vtfk.no.

Ventelister

Horten videregående skole mottar ajourførte ventelister mandag 5. august. Listene er rangert av inntakskontoret i fylket, og Horten videregående skole følger listene. Så snart det er ledig skoleplass, tar vi kontakt. Kontakt skjer på denne måten:

  • Du får oppringing fra mobil 90725899 - inntaksansvarlig Liv Toril Kvaløyseter
  • Hvis du ikke svarer på telefonen, vil vi legge igjen en beskjed på SMS og e-post som er oppgitt i søknaden. 
  • Du vil få en frist på å svare JA eller NEI på om du ønsker å ta skoleplassen du blir tilbudt. Tilbudet må aksepteres innen 24 timer.

Det kan ta tid, og krever tålmodighet å være på venteliste. Først skolestart, og erfaringsmessig skjer ikke så mye på ventelistene før vi er kommet i gang med den første uken.

Hvis du ønsker å bli registrert på ny vensteliste, gi beskjed til inntaksansvarlig så snart som mulig. Send e-post  til livtoril.kvaloyseter@vtfk.no. Registreringen skjer i den rekkefølgen henvendelsene blir mottatt. For elever på skolen er det også mulig å komme innom kontoret 2326, eller sende chatmelding på Teams. Erfaringsmessig kan det være vanskelig å få umiddelbart kontakt på telefon de første ukene.

Inndeling av klasser

Alle elever har fått tildelt klasse ved skolestart. Det kan skje endringer helt inntil skolestart, og vi ønsker ikke spørsmål angående klasser i forkant.

Henvendelser angående klassebytte skal gis til avdelingsleder eller rådgiver. Det må være tungtveiende grunner, og forutsetter at det er ledig plass.

Oppmøte skolestart

Elever som ikke møter til skolestart uten avtale om senere oppstart, har ikke rett til å beholde skoleplassen.

Inntaksregler og poengberegning

I Vestfold er det fritt skolevalg.

Elever som søker på studiespesialisering/studie vg2 og vg3 får  prioritet for å kunne fortsette på egen skole.

Kilder for informasjon

Forskrift Vestfold om inntak

Søke skoleplass i Vestfold

Vilbli.no

Publisert: 06.07.2020 Oppdatert: 29.04.2024 kl.16:38