no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Prosjekter og aktiviteter

Ved Horten vgs har vi forskjellige aktiviteter og prosjekter.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett i perioden 2014-2020.

Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket språkopplæring, nye arbeidsmetoder og at skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen.

Horten videregående skole har gjennom flere år samarbeidet med Henfling Gymnasium i Meiningen, Tyskland. I 2018-2020 fikk vi støtte fra Erasmus+ til å gjennomføre et utvekslingsprosjekt over to år, og vi håper å kunne fortsette samarbeidet med ny støtte neste skoleår. Prosjektet het «World heritage in regional focus», og denne filmen er laget av norske og tyske elever som deltok i prosjektet: Se film her 

Vi har også laget en egen nettside om prosjektet: HortenHenfling

Her kan du lese mer om Erasmus+

Den kulturelle skolesekken - DKS

Den kulturelle skolesekken skal gi elever i videregående skole profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser.

DKS er en del av videregående opplæring. Det betyr at kunst og kultur er en del av den kompetansen elevene skal ha med seg etter endt skolegang. Kunst og kultur er identitetsskapende og med på å bevisstgjøre hvem vi er, hva vi står for og hvor vi kommer fra.

Alle elever skal i løpet av skoleåret få to ulike arrangementer i regi av DKS.

Her kan du lese mer om Den kulturelle skolesekken

Publisert: 01.07.2020 Oppdatert: 01.02.2023 kl.09:37