no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Miljø- og teknologilinje (studiespesialisering forskerlinje)

Hva er miljø- og teknologilinjen?

På Miljø- og teknologilinjen vil du jobbe mye med naturfagene og matematikk i tillegg til ordinære fellesfag på studiespesialiserende. Du vil jobbe tverrfaglig for å se sammenheng mellom de ulike fagene, og du får en praktisk tilnærming til fagene gjennom forskningsprosjekter, ekskursjoner og studieturer. Vi samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Horten Natursenter og lokalt næringsliv. Les mer i vår brosjyre HER

Hvilke fag får jeg?

VG1 

35 uketimer

Teknologi og forskerlære (ToF1), matematikk (1T)

norsk, engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag, kroppsøving, 2. fremmedspråk

VG2

32 uketimer

Matematikk (R1)

Anbefalte programfag

  • Teknologi og forskerlære 2 (ToF2)
  • To av disse: Kj1, Bi1, Fy1, IT1 eller Geo1

Fellesfag:

Norsk, historie, kroppsøving, 2. fremmedspråk

VG3 

25-35 uketimer

Anbefalte programfag

  • Kj2, Bi2, Geo2, Fy2, R2, IT2

Fellesfag:

Norsk, historie, religion, kroppsøving

På Miljø- og teknologilinjen VG1 får du programfaget Teknologi og forskerlære (ToF 1). I tillegg kommer de normale fagene for studiespesialiserende som på denne linja inkluderer Matematikk 1T (evt R1 hvis du har tatt 1T på ungdomsskolen). I VG2 får du matematikk R1 og velger tre andre programfag. Vi anbefaler Teknologi- og forskningslære 2 (ToF 2) som et av disse tre fagene. I tillegg kan du velge Biologi 1, Kjemi 1, Fysikk 1, Geofag 1 eller Informasjonsteknologi 1. VG3 kan du velge mellom programfagene matematikk R2, Fysikk 1 eller 2, Biologi 2, Kjemi 2, Geofag 2 eller Informasjonsteknologi 2, avhengig av hvilke fag du trenger for videre studier. På Miljø- og teknologilinja tilrettelegger vi slik at elever som allerede har tatt matematikkfag for videregående skole, kan fortsette forseringsløpet i matematikk med R1, R2 og matematikk for høyere utdanning (USN). Du kan også velge andre programfag på VG3. Felles for alle tre årene er at det er fokus på miljø og teknologi der det passer seg i de fleste fag.

Hvordan jobber vi?

På linja jobber vi tverrfaglig med større og mindre fordypningsoppgaver, individuelt eller i grupper. Du vil gå i samme klasse i alle tre årene, og du vil få mulighet til å arbeide faglig med dagsaktuelle problemstillinger. Gjennom fagene Teknologi og forskerlære 1 og 2, vil du jobbe med spennende prosjekter med både miljø- og teknologifokus. I fagene får du jobbet praktisk med bygging, programmering, testing og gjennomført undersøkelser. Du vil også få mulighet til å fordype deg i ToF2-faget med et større prosjekt. 

Hva blir jeg?

Etter endt utdanningsprogram har du grunnlag for alle videre studier, og du kan velge blant mange spennende realfaglige utdannelser. I tillegg får du kompetanse i vitenskapelig tenking og metode. Enkelte utdanninger på universitet og høyskole krever at du har realfag fra videregående skole. Her kan du få maksimalt antall tilleggspoeng. Du blir kvalifisert til videre studier som for eksempel medisin, arkitekt, veterinær, ingeniør eller yrker som vi ikke kjenner til ennå!

Hva kreves av meg som elev på Miljø- og teknologilinjen?

Du er interessert i naturfag og matematikk, og synes forskning er spennende og du liker å samarbeide med medelevene dine i team. Du har gode arbeidsvaner og deltar aktivt i timene samtidig som du ønsker å bidra til et godt læringsmiljø. Du får gå i klasse med elever som har de samme faginteressene som deg! 

Kontaktperson:

Lise Olsen

Avdelingsleder miljø- og teknologilinje, realfag

lise.olsen@vtfk.no

99 79 73 03

Publisert: 02.07.2020 Oppdatert: 23.11.2021 kl.15:08