no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Idrettsfag

Er idrettsfag noe for deg?

Du lærer 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
  Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår                               

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 
 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Hva er idrettsfag?

Idrettsfag passer for deg som liker å være i fysisk aktivitet. Vi tilbyr interessant og praktisk undervisning i ulike idretter, aktiviteter og friluftsliv. Du vil som elev på idrettsfag ha tilgang til flotte idrettsanlegg i Lystlunden samt gode fasiliteter for allsidig trening - spesielt i Nye Horten videreågende (fra høst 2019) med ny idrettshall. 

Du møter dyktige idrettslærerne ved skolen som allehar variert idrettsfaglig bakgrunn på høyt nivå og solid pedagogisk kompetanse. Du vil få mange gode opplevelser i et godt klassemiljø gjennom tre år på idrettsfag.

Hvilke fag får jeg?

Utdanningsprogram for idrettsfag har følgende programfag i tillegg til allmenne fag:

Aktivitetslære

Aktivitetslære (5 t pr uke) er et fellesfag og består av hovedområdene idrettsaktiviteter, basistrening og friluftsliv.

Av idrettsaktiviteter gir skolen et allsidig tilbud innen lag- og individuelle idretter. Vi gir undervisning i lagidretter som fotball, håndball, volleyball, innebandy og basket. Innen individuelle idretter er orientering, langrenn, friidrett, svømming, badminton, squash og turn eksempler på aktiviteter som idrettselevene får prøve seg i. Målet er å utvikle ferdigheter og på VG3 mestre aktiviteten. Mye av undervisningen gjennomføres i perioder, slik at eleven har mulighet til å oppleve utvikling.

Innen basistrening gis det en allsidig opplæring i ulike former for basistrening. Dette foregår i skolens styrkerom, spinningsal, i skolens gymsaler/Hortenshallen eller ute. I perioder planlegger og gjennomfører elvene egne treningsopplegg.

Innen friluftsliv har skolen lange tradisjoner. Turene gjennomføres i forskjellige miljøkategorier:

 • Vg1 Tur i nærområdet med en overnatting
 • Vg2 Fottur i fjellet med to overnattinger
 • Vg3 Padletur med 2 overnattinger og skitur på fjellet med 2 overnattinger

Faget er organisert på følgende måte:

Vg1 – 2 økter pr.uke pluss fagdager

Vg2 – 2 økter pr.uke pluss fagdager

Vg3 – 2 økter pr.uke pluss fagdager

Vurdering: Standpunktkarakter hvert år Kan trekkes ut til muntlig/praktisk eksamen på Vg2 og Vg3

Treningslære
Treningsledelse
Idrett og samfunn

Idrett og samfunn er et spennende fag hvor du vil lære om idrettens plass i samfunnet.

Du vil lære om hvordan idretten alltid har vært del av norsk kultur, og hvilken betydning idretten har i ditt nærmiljø.

Du vil jobbe med flere dagsaktuelle tema i faget og det er lagt til rette for diskusjon og meningsutvekslinger.

Eksempler på tema kan være:

 • Fair play 
 • Toppidrett 
 • Breddeidrett 
 • Idrett og doping
 • Trening og helse
 • Idrett og kjønnsroller
 • Barne- og ungdomsidrett 
 • Idrett og penger 
 • Trenerrollen 
 • Idrett og massemedier

I tillegg vil du lære om: 

 • Idrettens historie – internasjonalt og nasjonalt 
 • Den olympiske bevegelse 
 • Hvordan idretten blir finansiert

Faget er organisert på følgende måte: VG 2 – 2 timer pr.uke VG 3 – 3 timer pr.uke

Vurdering: Standpunktkarakter i VG 3 Kan trekkes ut til muntlig eksamen

I tillegg må du velge et valgfritt programfag hvert år:

Vg1: 

Toppidrett
Breddeidrett

 

Vg2 og Vg3:

Friluftsliv
Toppidrett

Toppidrett (5 timer) er et valgfritt programfag som består av hovedområdene ferdighetsutvikling, basistrening og teori.

Toppidrett er et tilbud til de som går på idrettsfag og studiespesialiserende fag.

Toppidrettstilbudet består av gruppene fotball, håndball og diverse idretter.

Vi legger til rette for en optimal satsing på spesialidretten samtidig med en god gjennomføring av videregående skole.

Du får anledning til å trene 2 økter spesialidrett i uken. I tillegg har vi fagdager der vi driver med testing og andre aktiviteter på tvers av idrettene. Toppidrettsøktene er lagt tidlig på skoledagen for å få nok restitusjon før en eventuell ny treningsøkt på ettermiddagen. Det er egne treningsgrupper i håndball og fotball med hver sine trenere innenfor hver idrett. Diversegruppa trener sammen, i grupper, eller hver for seg. Vi har gode lærere med lang erfaring både som aktive og trenere.

I faget toppidrett, legger vi hovedvekten på ferdighetsutvikling og noe basistrening gjennom praktisk aktivitet i spesialidretten. Temaer som treningsplanlegging, kosthold, skader, media og mental trening blir gjennomgått i enkelte teoriøkter på fagdager.

For at du skal ha optimal mulighet til å utvikle deg innenfor idretten din, ser vi det som viktig at skolen kan samarbeide med trener/leder i klubben din.

Årlige treningssamlinger er en viktig del av tilbudet.

Faget er organisert på følgende måte: Vg1 5 timer Vg2 5 timer Vg3 5 timer

Vurdering: Standpunktkarakter hvert år Kan trekkes ut til praktisk/muntlig eksamen hvert år

Breddeidrett

Breddeidrett (5 t pr uke) er et valgfritt programfag som består av idrettsaktiviteter, basistrening og fysisk aktivitet og helse.

Du har mulighet til å velge faget breddeidrett i Vg1, Vg2 og Vg3 når du går på idrettsfag, og i Vg2 og Vg3 hvis du går på studiespesialisering. Dette er faget for deg som er glad idrett og som liker å holde på med varierte idrettsaktiviteter. På breddeidrett tilbyr vi et variert utvalg av idrettsaktiviteter. I tillegg får du tid til å jobbe med 2 selvvalgte idretter.

Eksempler på idrettsaktiviteter kan være:

 • Kampsport
 • Rugby 
 • Klatring 
 • Ski 
 • Volleyball
 • Innebandy 
 • Skøyter 
 • Badminton 
 • Squash

Idrettsaktivitetene vil variere fra år til år da du som elev er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi velger.

Faget er organisert på følgende måte: To økter pr uke + fagdager.

Vurdering: Standpunkt karakter hvert år. Elevene kan trekkes ut til en muntlig/praktisk eksamen.

Fag fra studiespesialisering

Kontaktperson:

Håvard Løvmo

Avdelingsleder idrettsfag og kroppsøving

haavard.lovmo@vtfk.no

99 72 14 69

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 30.10.2020 kl.13:19