no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Teknologi- og industrifag

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Med dette utdanningsprogrammet har du mulighet til å ta fagbrev i hele 59 ulike yrkesfag. Du kan blant annet få lærlingkontrakt innen teknisk industri, skipsindustri, bilbransjen, kjemisk prosessindustri, oljebransjen eller maritimt arbeid.

Arbeid i verksted

Har du et ønske om å jobbe praktisk og lære deg å bruke kraftig verktøy, er dette kanskje studieretningen din. Her jobber du praktisk i verksted og får innføring om bruken av ulike verktøy. Du kan være med på å påvirke skolehverdagen din med eget engasjement. Skoledagen kombinerer teori og praksis på en hensiktsmessig måte.’Fellesfagene, matematikk, engelsk og norsk er yrkestettet slik at det er lettere å forstå de faglige utfordringene.

Tilbud ved Horten vgs

 • Vg1 Teknologi- og industrifag
 • Vg2 Transport og logistikk
 • Vg2 Automatisering

Kontaktperson:

Irene Tombre

Avdelingsleder elektro og datateknologi, Teknologi og industrifag

irene.tombre@vtfk.no

98 88 87 17

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 19.02.2024 kl.10:12