no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Færder videregående skole

I fokus på Færder

elever i foajeen

Hvordan har unge det i dag?

I perioden uke 9 - 12 skal elevene delta i en undersøkelse som gjennomføres blant unge i hele landet. Målet er å gii ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag. Denne kunnskapen kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre lokalt, nasjonalt og over tid.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.

Kalender

21.08

Skolestart

 

09.10

Høstferie

 

21.12

Siste skoledag før jul

 

04.01

Oppstart etter juleferien

 

19.02

Vinterferie

 

25.03

Påskeferie

 

21.06

Siste skoledag

 

Lenke til detaljert skolerute.

 

 

Foto av Færder fyr