no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Bibliotek/læringssenter

Her kan du få hjelp til å søke på nettet, finne informasjon til oppgaver og prosjekter, skrive litteraturliste og få råd og tips til fordypningsoppgave i norsk. Læringssenteret ligger i tredje etasje sammen med IKT.

Åpningstider

Skolens læringssenter er tilgjengelig i skolens åpningstid.

Lånefrister:

Standard lånefrist på bøker er 4 uker.

Lånefrist på gratis læremidler er hele skoleåret.

Bibliotekstjenester og søk i katalogen

Vi hjelper deg med blant annet:

  • å finne en bok å lese
  • fjernlåne bøker fra andre bibliotek
  • bokprat i klasser (presentasjon av bøker)
  • å finne litteratur og fakta til prosjekter og oppgaver
  • kurs i kildekritikk, og bruk av kilder
  • kurs i søketeknikk og søk i ulike baser
  • omvisning og opplæring i bruk av biblioteket

 Du kan søke i samlingen til læringssenteret her.

Gratis læremidler

Alle elever i videregående opplæring har krav på gratis læremidler.

Bibliotektjenesten er ansvarlig for å håndtere ordningen med utlån av gratis læremidler. Vi ordner med bestilling, klargjøring og inn- og utlevering av bøker. Skolen har eget lager for gratis læremidler.

Informasjon om regjeringens satsing på gratis læremidler

Alle elever i videregående skole har krav på gratis læremidler etter gitte regler.

Skolene i Vestfold låner ut læremidler til elevene. Denne ordningen innebærer at eleven/foresatte må kvittere for mottatt bokpakke. Dersom eleven ikke leverer bøkene tilbake til skolen, vil eleven få tilsendt en faktura på det aktuelle beløpet. Hvis fakturaen ikke blir betalt, vil kravet gå til inkasso.

Kontakt bibliotekaren

Lasse Landberg, bibliotekar og ansvarlig for gratis læremidler.

E-post: lasse.landberg@vtfk.no

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 28.08.2020 kl.14:37