no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Lærlingskolen

Lærlingskolen er et alternativ der det veksles mellom teori og praksis. Lærlingskolen er et tilbud om teoriundervisning til de lærlingene som velger et annet løp enn hovedmodellen for bedriftsopplæring.

De fleste lærlinger velger hovedmodellen - to år i videregående skole og to år læretid i bedrift, når de skal ta sin yrkesfagutdannelse.

Lærlingskolen er et tilbud om teoriundervisning til de som velger et annet løp enn hovedmodellen. Det er de elevene som velger å gå rett ut i bedriftsopplæring i et spesielt fag etter ungdomsskolen, eller de som går ut i lære etter ett år med videregående opplæring.

Lærlinger som er i slike løp vil sammen med sin kontrakt få tilsendt et påmeldingsskjema til fellesfagsundervisning. Skjemaet skal signeres og sendes i retur til Vestfold fylkeskommune.  Figuren under viser alternative løp for lærlinger.

Lærling 2 år Lærling 3 år Lærling 4 år
Skolelev 2 år Skoleelev 1 år Skoleelev 0 år
 Om Lærlingskolen
  • Undervisning forgår èn dag pr uke
  • Undervisning gis i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.
  • Lærlingene på Lærlingskolen betraktes som elever i skoletiden og har elevers rettigheter og plikter og må følge skolens reglement blant annet ift ny fraværsregel (10%).
  • Ute i bedriften er lærlingene som arbeidstakere å betrakte og må forholde seg til både arbeidsmiljøloven ihht arbeidstakernes rettigheter og plikter.
  • Undervisning mot tverrfaglig eksamen i enkelte lærefag på Vg2 eller Vg3 nivå, blant annet innen tømrerfag og industrifag.

 

For annen informasjon kontakt: ferder.vgs@vfk.no

Publisert: 02.02.2018 Oppdatert: 23.06.2020 kl.13:15