no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Elevdemokrati

Om elevdemokrati

Elevrådet skal sikre at elevenes rettigheter blir ivaretatt. Det skal også være med på å skape sosialt fellesskap og utvikle gode arbeids- og læringsmiljøer.

Elevrådet blir valgt av skolens elever i hver klasse. Når klassenes representanter er valgt samles elevrådet for å velge elevrådsstyre. 

Skolemiljøutvalget (SMU) er et annet fora der elevene er representert. SMU er med på å skape et godt skolemiljø og engasjere elevene til å aktivt bidra for et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Udirs veileder for SMU-arbeid.

Elevrådet 2021/2022

 

SMU 2021/2022

Roller i SU-SMU  

Navn 

Leder (elev)  

 Annie Lita Crocket-Mikalsen 3KDA

Nestleder (elev) 

Omed Naghizadeh 2KDA

Andre elevrepresentanter  

 Elevrådstyre 

Rektor/skolelederrepresentant  

 Even Storbråten 

Ansattrepresentant(er)  

 Lars H. Fjelstad, Øyvind Aas og Jan Focas 

Skoleeierrepresentant  

 Erla H. Jonsdottir 

Representant skolehelsetjenesten 

Julie Amundsen 

Referat 19.10.21

Referat 25.11.21

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 13.12.2021 kl.15:22