Asfaltprogram

Totalt sett er det satt av 30 millioner kroner til asfalt på fylkesveiene denne sesongen. For disse pengene skal det asfalteres om lag 30 kilometer vei, inkludert rundt 3 kilometer gang- og sykkelvei.
Asfaltutlegger som legger asfalt om natten, opplyst med kraftige arbeidslys.
Foto: Freddy Samson Fagerheim
 
I løpet av sesongen skal vi også ferdigstille prosjekter som ble påbegynt. Noen større asfaltprosjekter, som dypstabilisering og masseutskifting, må skje over flere sesonger for at effekten skal vare. 

Nattarbeid

Arbeid på de mest trafikkerte veiene vil i all hovedsak foregå på nattestid. Dette gjelder også for gang- og sykkelveier som ligger langs veier der det er mye trafikk. Vi beklager at dette vil medføre noe støy for de som bor langs de aktuelle strekningene. 

Arbeid på stengt vei

Enkelte steder er vi også nødt til å stenge veien for å få gjennomført arbeidet. På de aktuelle strekningene vil det bli satt opp skilt minst tre dager i forveien, og berørte naboer vil få varsel via SMS. 

Ta hensyn ved passering

Dersom du passerer på steder der vi arbeider, ber vi deg om å følge skilt og anvisninger fra trafikkdirigentene. De er der for at arbeiderne skal ha en trygg arbeidsplass og at du som trafikant kommer trygt og sikkert gjennom arbeidsområdet.

Kart til veier som får ny asfalt i 2024

Disse strekningene får ny asfalt i 2024:

 • Fv. 40 6 strekninger                                                                 12298 meter
 • Fv. 303 Skjærnesveien  -  Bekkeveien                                        2148 meter
 • Fv .308 Mamut  -  Kanalbrua Tønsberg                                      163 meter
 • Fv. 310 Torggata – Strandprommenaden Tønsberg                   292 meter
 • Fv. 311 Kilen mellom rundkjøringer      Tønsberg                      176 meter
 • Fv 325 Hvalenkrysset  - Svømmehallen Tønsberg                      980 meter
 • Fv. 3052 Eirik Jarlsvei  - Mo Tønsberg                                       176 meter
 • Fv. 3076 Lindhøy - Røssøysund Færder                                     555 meter
 • Fv. 3104 Halvdan Wilhelmsens allé Tønsberg                            657 meter
 • Fv. 3116 Gressbanen – Syrbekkveien Tønsberg                         1474 meter
 • Fv. 3120 Jernbanegata Hvalenkrysset Tønsberg                        135 meter
 • Fv. 3160 Stokke krk. Frydenbergveien Sandefjord                     666 meter
 • Fv. 3186 Kopstadveien – Meum-krysset Horten                        3993 meter
 • Fv. 3204 Horten Torv – 310 Horten                                           1596 meter     

Disse gang og sykkelveiene får ny asfalt i 2024:

 • Fv.

303

 

Gang og sykkelvei Travebanen - Hogsnesbakken

 • Fv.

325

 

Fortau Fylkeshuset -  Hvalenkrysset

 • Fv.

3 052

 

Fortau Pindsle - MO rkj

 • Fv.

3 120

 

Fortau Fylkesmuseet -  Hvalenkrysset

 • Fv.

305

 

Gang og sykkelvei Svartsrødveien

Publisert: 18.01.2022 Oppdatert: 22.02.2024 kl.10:52

Har du spørsmål om fylkesvei?