Drift og vedlikehold

Vi har 1200 kilometer med fylkesvei i Vestfold. Dette veinettet må strøs, brøytes, feies og på alle mulige måter driftes. I tillegg skal veiene holdes i stand og vedlikeholdes.

Det er fylkeskommunens ansvar å sørge for fylkesveinettet, slik at både vi som bor her og alle som ferdes gjennom fylket vårt har veier der vi kan ferdes trygt, enten vi kjører bil, sykler eller tar bussen.

Vi jobber kontinuerlig for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet

Standarden på veinettet i fylket vårt varierer dessverre veldig. Vi har beregnet at det ville koste rundt fire milliarder kroner å oppgradere hele fylkesveinettet i fylket til den standarden vi ønsker. Det har ikke fylkeskommunen alene økonomi til å klare.

Fylkeskommunen jobber derfor kontinuerlig opp mot statlige myndigheter for å få mer statlige midler til å sette fylkesveiene i bedre stand.  I mellomtiden gjør fylkespolitikerne hvert år den krevende jobben det er å velge hvilke av våre sterkt vedlikeholdstrengende veier skal bli prioritert for ny asfalt eller oppgradering.

 

Portrett av mann Trond Haugstad
Seksjonsleder veidrift