Vinterdrift

Vestfold fylkeskommune har ansvar for å brøyte, salte og strø fylkesveier og en rekke gang- og sykkelveier knyttet til fylkesveier.
Brøytebil med snøfres jobber seg innover i bildet.
Vinterdrift er en viktig del av ansvaret for fylkesveiene.
Foto: Rolf Marthinsen

 

Brøyting

Hvor ofte en fylkesvei blir brøytet er avhengig av hvor mange det er som bruker veien og hva slags tid på døgnet det er. Fylkesveiene kan deles inn i to hovedkategorier, saltvei og vintervei. Saltveiene blir brøytet når det har kommet to centimeter snø på dagtid, og fire centimeter på nattestid. Saltveier skal være bare i løpet av 48 timer etter at det har sluttet å komme nedbør. Vintervei skiller seg fra saltveiene ved at det er tillatt at disse er hvite også i etterkant av et snøfall. Hvor ofte de blir brøytet kommer an på hvor stor gjennomsnittstrafikken er på veien. De mest trafikkerte vinterveiene blir brøytet når det har kommet fire centimeter snø på dagtid, seks centimeter om natten. De mindre trafikkerte blir brøytet ved seks centimeter på dagtid, åtte på nattestid.

Salting

Enkelte av våre fylkesveier saltes for å holdes bare. Dette er veiene som er farget røde, blå og rosa i kartet. De røde veiene saltes først, deretter de blå, så de rosa til slutt.

I enkelte tilfeller vil man kunne oppleve at veier som normalt ikke saltes blir saltet, og at det saltes til tross for at det er mildt i været. Førstnevnte vil i all hovedsak skyldes endringer i temperatur eller nedbørtype, for eksempel at det er ventet underkjølt regn. Hvis vi salter i milde perioder utenfor byområder, så er det på bakgrunn av at vi kan forvente et værskifte og at eventuelle fuktige partier kan fryse på for eksempel over natta.  Jevnt over salter vi mindre nå enn vi gjorde tidligere, for å spare miljøet.

Strøing

Vi strør veiene når det er behov for det. Det finnes krav til hvor lav friksjon som er tillatt på veiene våre. Vi utfører friksjonsmåling ved behov, og strør dersom det er nødvendig.

Gang- og sykkelveier skal brøytes og strøs ved behov. Som hovedregel skal gang- og sykkelveier brøytes når det ligger tre centimeter snø på dagtid, og ved fem centimeter om natten. Vi salter ikke våre gang- og sykkelveier.

Unntak ved pågående værhendelse

De kravene og retningslinjene vi forholder oss til, og som er skissert over, gjelder ikke dersom det er en pågående værhendelse. En værhendelse vil være for eksempel et snøfall, en temperaturendring eller mye vind. Derimot er vi pliktige til å levere i henhold til kravene innen 48 timer etter at værhendelsen er over.

Nedbør faller ujevnt, og det er umulig for våre mannskaper å være alle steder på en gang. Det betyr at man vil kunne oppleve at det ligger mer snø på veien enn kravene tilsier før det kommer noen og brøyter.

Det viktigste for oss er at våre veier er trygge, også om vinteren. Samtidig er det viktig at alle som ferdes i trafikken tar hensyn til årstiden, og kjører etter forholdene.

Se video om vinterdrift i fylkeskommunen

 

 

 

Publisert: 22.11.2022 Oppdatert: 22.02.2024 kl.10:54