Delemobilitet

Mobilitetspunktet som er opprettet ved jernbanestasjonen er et pilotprosjekt og et samarbeidsprosjekt med Tønsberg kommune.
Mobilitetspunktet som er oprettet ved jernbanestasjonen er et pilotprosjekt og et samarbeidsprosjekt med Tønsberg kommune. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Lene Stenersen

Publisert:

25.03.2024

Oppdatert:

25.03.2024 kl.14:10

Transportsektoren står for nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp. Derfor er det behov for å iverksette tiltak som bidrar til at befolkningen velger mer miljøvennlige reisemidler.

Delemobilitet som bildeling, bysykler, el. sparkesykler kan være del av løsningen. Forskning viser at en delingsbil kan erstatte ti til femten privatbiler. Økt bruk av delemobilitet kan være med på å løse både klimakrisen vi står i, samt utfordringen med plassproblemer i byene. I tillegg kan delte mobilitetsløsninger være gunstig for din og min lommebok. Vestfold fylkeskommune ønsker å jobbe for at delemobilitetstilbudet vokser. Delte mobilitetsløsninger vil være et godt supplement til eksisterende kollektivtilbud.

Konferanse om mobilitetspunkt 29. mai

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjorde i 2022 en undersøkelse av effekten av bildeling i Bergen, der de fant at én bildelingsbil kan erstatte opptil 15 privatbiler.  Privatbilen står i ro over 95% av døgnet og har dermed en høy arealkostnad for parkeringsplassen den opptar. Ved å redusere Bergens bilpark kan man frigi store arealer til andre formål.

Les mer om mobilitetspunkt Tønsberg

Undersøkelsen viser også at brukere av bildeling kjører mindre enn de som har egen bil, til fordel for kollektiv, sykkel og gange. Hver biltur får en synlig direktekostnad, noe som fører til at brukeren i større grad vurderer nødvendigheten av å kjøre bil på den enkelte strekning.