Delemobilitet

Mobilitetspunktet som er opprettet ved jernbanestasjonen er et pilotprosjekt og et samarbeidsprosjekt med Tønsberg kommune.
Mobilitetspunktet som er oprettet ved jernbanestasjonen er et pilotprosjekt og et samarbeidsprosjekt med Tønsberg kommune. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Lene Stenersen

Publisert:

25.03.2024

Oppdatert:

24.06.2024 kl.13:46

Transportsektoren står for nesten en tredjedel av norske klimagassutslipp. Derfor er det behov for å iverksette tiltak som bidrar til at befolkningen velger mer miljøvennlige reisemidler.

Delemobilitet som bildeling, bysykler, el. sparkesykler kan være del av løsningen. Forskning viser at en delingsbil kan erstatte ti til femten privatbiler. Økt bruk av delemobilitet kan være med på å løse både klimakrisen vi står i, samt utfordringen med plassproblemer i byene. I tillegg kan delte mobilitetsløsninger være gunstig for din og min lommebok. Vestfold fylkeskommune ønsker å jobbe for at delemobilitetstilbudet vokser. Delte mobilitetsløsninger vil være et godt supplement til eksisterende kollektivtilbud.

Konferanse om mobilitetspunkt 29. mai

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjorde i 2022 en undersøkelse av effekten av bildeling i Bergen, der de fant at én bildelingsbil kan erstatte opptil 15 privatbiler.  Privatbilen står i ro over 95% av døgnet og har dermed en høy arealkostnad for parkeringsplassen den opptar. Ved å redusere Bergens bilpark kan man frigi store arealer til andre formål.

Les mer om mobilitetspunkt Tønsberg

Undersøkelsen viser også at brukere av bildeling kjører mindre enn de som har egen bil, til fordel for kollektiv, sykkel og gange. Hver biltur får en synlig direktekostnad, noe som fører til at brukeren i større grad vurderer nødvendigheten av å kjøre bil på den enkelte strekning.

Nasjonale og internasjonale prosjekter

Vestfold fylkeskommune er partner i et Interreg Nordsjøregionen-prosjekt, som har som mål å bidra til mer miljøvennlige reiser samt å gjøre byen mer tilgjengelig ved delemobilitetsløsninger.  

Prosjektets mål:

•            Legge til rette for delte mobilitetsløsninger

•            Gjøre delte mobilitetsløsninger mer tilgjengelig i mobilitetspunkt

•            Finne synergier mellom kollektivtransport, mikromobilitet og delebiler

•            Gjøre delemobilitet mer tilgjengelig ved å tilby tjenestene i digitale grensesnitt slik som en kollektivapp

Internasjonalt samarbeid

Fylkeskommunen er partner i Shared Digital Mobility Hubs-prosjektet  (delfinansiert av Interreg Nordsjøregionen). Fylkeskommunen har etablert og leder et lokalt partnerskap i fylket bestående av delpartnerne Tønsberg kommune og Statens Vegvesen.

Prosjektet som startet i september 2022, og løper i 3-år, har en budsjettramme på ca. 5 mill. kr. fordelt på det lokale partnerne. De norske partnerne får refundert 50 prosent av omkostningene for aktivitetene i prosjektet. Den totale budsjettrammen for Interreg-prosjektet er ca 48 mill. kr.

Interreg-prosjektet har 13 partnere og 2 delpartnere fra 5 land i Nordsjøområdet: Europeiske byer og regioner slik som Utrecht regionen (leadpartner), Rotterdam, Leuven, Amsterdam, hovedstadsregionen i Danmark, Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune. Kunnskapsinstitutsjoner som Universitetet i Antwerpen, Høyskolen i Hamburg og Høyskolen i Utrecht. Transportetaten i Amsterdam regionen og Statens vegvesen i Norge. Organisasjoner som POLIS nettverket, Mpact, og Autodelen.

Les mer om Interreg-prosjektet her

Gevinster med samarbeid i et Interreg-prosjekt

Gjennom deltakelse i prosjektet får fylkeskommunen tilgang på kunnskap og erfaring hos de europeiske samarbeidspartnerne, mulighet til å opparbeide praktisk erfaring av delemobilitet gjennom pilotering, samt gir en arena for samarbeid om å utvikle framtidsrettede mobilitetsløsninger. Det gir også tilgang på ekstern finansiering for utviklingsarbeidet.

Les også: Mobilitetspunkt Tønsberg

Kontakter: Linda Carolina Ehnmark, rådgiver (prosjektansvarlig i fylkeskommunen)

Lene Stenersen, rådgiver

Våre lokale samarbeidspartnere i Interreg-prosjektet er:

prosjektlogoer_ny.png