no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Tietoa WOW-experience:stä

WOW Experience (WOW) on mielenkiintoinen hanke, joka tarkastelee ammattimaisia esittävän taiteen kokemuksia koulun kontekstissa. Kun oletuksena on, että taiteellinen eheys on hyvä asia, miten sen avulla saadaan oppilaille merkityksellisiä kokemuksia?

Yhteistyökumppanit 

Hankekumppanit edustavat yhdeksää organisaatiota neljästä eri maasta (Norja, Suomi, Islanti ja Pohjois-Makedonia) ja ne tulevat koulu- ja taidesektorilta. Voit lukea lisää yhteistyökumppaneista täältä.  

Vuonna 2020 WOW sai Erasmus+ -rahoituksen elokuuhun 2023 asti.  

Koordinaattori  

WOW:n aloitteentekijä ja koordinaattori on The Cultural Schoolbag Vestfoldissa ja Telemarkin lääninvaltuusto Norjassa. The Cultural Schoolbag on norjalainen kansallinen ohjelma, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaikki 6-19-vuotiaat opiskelijat kokevat säännöllisesti kaikenlaista ammattitaidetta ja kulttuuria.  
   

Kansainvälinen jaettu haaste ja taidekokemusten positiivinen vaikutus 

Lähtökohtana WOW-hankkeelle on norjalainen tutkimus (UngData 2019), jonka mukaan yhä harvemmat oppilaat ovat onnellisia koulussa, suhteellisen monet kokevat korkeaa stressitasoa ja masennusoireista kärsivien oppilaiden määrä on myös lisääntynyt.  

Kaikki WOW:n yhteistyökumppanit ovat nähneet mielekkäiden taidekokemusten positiivisen vaikutuksen oppilaisiin. Se on lisännyt sitoutumista ja avoimuutta arkaluontoisissa aiheissa, inspiroinut kriittistä ajattelua ja herättänyt luovuutta. Taide kehittää meitä ihmisinä ja hyvien taidekokemusten jakaminen voi tuoda oppilaat yhteen sekä antaa heille yhteenkuuluvuuden tunnetta.  

Kokemuksiamme tukee vuoden 2019 WHO:n raportti “What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being”, joka vahvistaa, että taiteeseen osallistuminen voi olla hyödyllistä mielenterveydelle ja edistää sosiaalista osallisuutta.  

Näemme kuitenkin eroja koulujen välillä ja sisällä taidekokemusten tuloksissa. Jotkut ovat aktiivisia vastaanottajia ja avustajia; toiset ovat passiivisia ja sitoutumattomia. Toiminnassa on monia mahdollisuuksia, mutta kaikkia niitä ei aina saavuteta. Tätä WOW halusi tutkia: miten voisimme varmistaa, että oppilailla on merkityksellisiä kokemuksia tapaamisissaan ammattitaiteilijoiden kanssa? 

 

Hankkeen tavoitteet 

  1. Parantaa taiteentuottajien ja koulujen välistä työsuhdetta silloin, kun tarjotaan ammattimaisia esittävän taiteen elämyksiä oppilaille.  

  1. Parantaa ammattitaide- ja kulttuuritoiminnan järjestämistä kouluissa.  

  1. Lisätä niiden opettajien määrää, jotka mahdollistavat oppilailleen mielekkäiden ammattimaisten esittävän taiteen kokemusten syntymisen.  

 

Parhaiden käytäntöjen työkalupakki 

Verktøykasse med ulike verktøy
Foto: Frank Tindvik

Projektin aikana vaihdoimme kokemuksia ja selvitimme käytäntöjä omien työmenetelmiemme parantamiseksi. Testasimme myös muutamia valittuja keinoja. Tuloksena on tämä työkalupakki, jonka toivomme tarjoavan yksinkertaisia vinkkejä ja ideoita siihen, miten muut voivat hyödyntää ammattitaiteen kokemuksia parhaalla mahdollisella tavalla – ja tehdä niistä siten merkityksellisempiä oppilaille. Työkalupakki on suunnattu taiteentuottajille ja kouluille (opettajille, kulttuurikontakteille ja koulun johdolle).  

Publisert: 29.01.2024 Oppdatert: 29.01.2024 kl.09.29