no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Kulttuurikopla

Kulttuurikopla koostuu opiskelijoista tai oppilaista, jotka voivat avustaa taidekokemusten valinnassa, valmistelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. He voivat olla erittäin arvokas resurssi taidekokemusten onnistumisessa omassa koulussaan. Kulttuurikoplia koordinoi yleensä koulun kulttuurikontaktiksi nimetty aikuinen. Löydät tarkemman kuvauksen kulttuurikoplan roolista täältä, ja tässä on joitain ehdotuksia, joita voit harkita:

1. Miksi koulullasi pitäisi olla kulttuurikopla?

Kulttuurikopla on koululle tärkeä voimavara ja sitä voidaan käyttää monissa koulun järjestämissä tapahtumissa. Tehtävä sopii kaikille motivoituneille oppilaille - ei vain akateemisesti menestyville. Itse asiassa useat koulut ovat kertoneet kokemuksia oppilaista, jotka ovat kukoistaneet roolissa ehkä vastoin odotuksia ja sillä on ollut positiivinen vaikutus heidän itsetuntoonsa. Kulttuurikopla on mahdollisuus kasvuun ja oppimiseen: 

 • Tapahtumien järjestäminen
 • Työskentely tiimissä ja itsenäisesti
 • Haasteiden ratkaiseminen
 • Näköalapaikka taiteilijoiden elämään

2. Mistä aloittaa?

Rekrytoi oppilaita, jotka haluavat työskennellä kulttuurikoplan jäsenenä
 • Jäsenten määrä voi vaihdella koulun koon ja tyypin mukaan. 
 • Palvelusaika voi myös vaihdella, ja jotkut oppilaat voivat olla mukana yhdessä tapahtumassa ja osa vuosien ajan.  
  Vaihtamalla kokoonpanoa säännöllisesti voidaan lisätä toiminnan omistajuuden tunnetta useamman oppilaan keskuudessa. Sitä voidaan käyttää myös aktiivisen oppimisympäristön ja sosiaalisen osallisuuden parantamiseen. 
 • Keskity tekemään opiskelijoista tiimi. 
 • Pidä kulttuurikoplan kanssa tapaaminen ennen jokaista tapahtumaa tehtävien suunnittelua ja jakamista varten. 
Tee kulttuurikoplasta näkyvä ja tunnistettava
 • Anna oppilaille tapahtumaliivit tai koplan t-paidat. Tämä vahvistaa heidän rooliaan, antaa heille ylpeyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen ja se voi myös vahvistaa heidän itsetuntoaan. 
Osallistu kulttuurikoplakurssille
 • Osallistu kurssille, jos sellainen on tarjolla. 
 • Jos kurssia ei ole, yritä järjestää sellainen itse. Lue vinkkejä Suomesta. 
 • Opeta oppilaille uusia taitoja, kuten mikrofonin käyttöä, blogin kirjoittamista, sanallisia ilmaisuja / esitystekniikkaa jne.  
Tunnusta ja palkitse kulttuurikopla
 • Anna osallistuville oppilaille rehtorin allekirjoittama todistus heidän työstään.  
 • Voit myös kiittää ja palkita oppilaita jollain erityisellä yhteistapahtumalla (esim. lounaalla). 
 • Voit myös kutsua osallistuvat oppilaat muihin kulttuuritapahtumiin. Tämä tukee yhteishenkeä, laajentaa heidän osaamistaan ja kannustaa osallistumaan.

3. Käytännön tehtävät kulttuurikoplalle: ennen esitystä, sen aikana ja sen jälkeen

Suunnittele ja arvioi kulttuurikontaktin kanssa
 • Osallistu kokoukseen kulttuurikontaktin kanssa suunnitellaksesi ja jakaaksesi tehtäviä ennen tapahtuman järjestelyä.  
 • Osallistu kulttuurikontaktin kanssa tapahtuman jälkeiseen tapaamiseen arvioimaan omaa suoritusta ja tutustumaan esityksen arviointeihin. Keskustelkaa siitä, mikä meni hyvin ja mitä voisi vielä parantaa? 
Tiedotus oppilaille ja opettajille
 • Tiedota oppilaille tulevista esityksistä "luokkahuonekierroksella". Oppilaat kiinnittävät usein enemmän huomiota muihin oppilaisiin, joten tämä voi olla tehokas tapa tavoittaa heidät. Tämä saattaa auttaa myös opettajien kohdalla. 
Ota yhteyttä taiteilijoihin
 • Jos kulttuurikoplan jäsenet ovat tarpeeksi vanhoja, voivat he olla puhelimitse suorassa yhteydessä myös taiteilijaan tarkistaakseen, että kaikki on kunnossa. Tarkista esimerkiksi sovitut esitysajat ja sen, että tilat ovat toiveiden mukaiset (pimennystarpeet jne.). Ilmoita kulttuurikontaktille, jos esiintyjän tarpeet aiheuttavat sinulle haasteita. 
Tee julisteita
 • Tee julisteita koko vuoden ohjelmasta ja / tai yksittäisistä esityksistä. Taiteentuottaja on saattanut tarjota mallin, jota voit käyttää. Katso täältä esimerkki Norjasta. 
Esittele esitykset
 • Esittele taiteilijat ennen esitystä, mutta tarkista ensin, että tämä sopii heille  
Perusta mediatiimi
 • Kirjoita artikkeleita, ota valokuvia esityksistä, haastattele taiteilijoita jälkikäteen tai haastattele muita opiskelijoita heidän kokemuksistaan. Voit myös laajentaa teemaa ja kysyä oppilailta ja opettajilta heidän osallistumisestaan kulttuuritoimintaan koulun sisällä ja sen ulkopuolella. 
Varmista, että kulttuurikoplalle annetaan riittävästi tehtäviä
 • Kulttuurikoplan työ on arvokasta ja sen jäsenten tulee saada nauttia siitä.

Published: 29.01.2024 Updated: 20.02.2024 kl.12.21