no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Koulun johtoon

Tässä yhteydessä koulun johtoon kuuluvat ne henkilöt, kuten rehtori, jotka voivat tehdä päätöksiä koulun puolesta. He ovat portinvartijoita, jotka voivat tehdä halutessaan taidekokemuksista tärkeän osan oppilaidensa kehitystä. Taiteet ovat elintärkeitä demokratialle, sillä ne kykenevät kasvattamaan kriittistä ajattelua, sosiaalista sitoutumista ja avoimuutta erilaisuudelle. Jos olet koulun johtaja, tässä on joitain vinkkejä, joita voit kokeilla:

1. Luo positiivinen ilmapiiri taiteelle ja kulttuurille 

Ole hyvä roolimalli! 
 • Muista, että koulun johtajan rooli on vaikuttava ja tärkeä. Se, mitä sanot ja teet, voi vaikuttaa asenteisiin ja sitoutumiseen taiteeseen ja kulttuuriin. 
 • Kannusta opettajia ja muuta henkilökuntaa sitoutumaan ja osallistumaan esityksien toteutukseen. Olemme kaikki roolimalleja. 
Tule mukaan esityksiin ja esittele taiteilijat aika ajoin 
 • Kun esittelet taiteilijoita, voit myös käyttää tilaisuutta selittääksesi miksi esitys on valittu ja miksi taide on koululle tärkeää. Tämä lähettää tärkeän viestin oppilaille ja henkilökunnalle. 
Kannusta opettajia pitämään lyhyt jälkikeskustelu omien oppilaidensa kanssa välittömästi taidekokemuksen jälkeen 
 • Tämä antaa oppilaille mahdollisuuden sulatella ja jakaa ajatuksiaan, mikä puolestaan antaa heille mahdollisuuden oppia lisää kokemuksesta. Se omalta osaltaan tekee taiteesta ja kulttuurista luonnollisemman osan koulukulttuuria myös muiden, kun taideaineiden opettajille. 
 • Keksi valmiiksi muutama yksinkertainen kysymys, jotka kannustavat pohdiskelemaan ja samalla helpottavat kaikkien opettajien jälkikeskustelua. Esimerkkikysymyksiä käyttöön 
Kannusta opettajia käyttämään kulttuuripäiväkirjaa / -lokia oppitunnin osana

 • Pyydä opettajia antamaan oppilaille mahdollisuus pohtia, sulatella ja ilmaista itseään ennen esitystä ja sen jälkeen.  
  Ennen: Mitkä ovat odotuksesi? Jälkeenpäin: Mikä oli erilaista kuin odotit? Mitä pidit esityksestä? 
 • Pyydä oppilaita iästä riippuen piirtämään, valitsemaan valokuva tai kirjoittamaan. Kun oppilaat ovat saaneet yhden päiväkirjan täyteen, he saavat uuden, ja nämä seuraavat heidän mukanaan koko kouluajan. Myös digitaaliset menetelmät ovat mahdollisia erityisesti vanhemmille opiskelijoille. 
Salli eri oppiaineiden opettajien osallistua esittelytapahtumiin 
 • Voit lisätä opettajien osallisuutta toimintaan kutsumalla heitä esittelytapahtumiin (kuten Marked for Musikk), joissa he voivat nähdä tarjolla olevia esityksiä. 
 • Ota huomioon myös ne opettajat, joiden oppiaineet eivät ole suorassa yhteydessä taiteeseen tai kulttuuriin. 

2. Keskity hyvään viestintään

Valmista koululle kulttuurikalenteri 
 • Suunnittele ja valmista oppilaitokselle kulttuuritapahtumakalenteri, joka on kaikkien saatavilla. Tee tapahtumista pysyvä ilmiö koko lukuvuoden ajaksi. 
Tiedonjako henkilökunnalle 
 • Ilmoita tulevista tapahtumista kaikille osapuolille hyvissä ajoin etukäteen ja delegoi tarvittaessa tehtäviä. 
Tiedonjako vanhemmille 
 • Lisää kulttuuritoiminta vuosittaiseen työsuunnitelmaan ja ilmoita vanhemmille koulun alkaessa tulevista esityksistä, joihin oppilaat osallistuvat. 
 • Jaa videomateriaalia, jos niitä on saatavilla. 
   

3. Rekrytoi henkilökunnan jäsen kulttuurikontaktin rooliin 

Valitse oppilaitoksesta halukas aikuinen tähän tehtävään  
 • Kulttuurikontakti vastaa mielekkäiden taidekokemusten suunnittelusta ja koordinoinnista koulussa. Varmista, että valitulla kulttuurikontaktilla on riittävästi aikaa suorittaa tarvittavat tehtävät ja harkitse korvauksen tarjoamista lisävastuusta (pieni maksu ja / tai vapaa-aika). 
Harkitse roolin antamista koulukuraattorille  
 • Usein tätä tehtävää hoitaa opettaja, rehtori tai koulun kirjastonhoitaja, mutta voit myös harkita sen antamista muille henkilöstön jäsenille, kuten koulukuraattorille. Hyötynä tässä on se, että kuraattorin tavoitteena on luoda turvallinen ja sosiaalisesti osallistava kouluympäristö. Taidekokemusten järjestäminen voi luoda uusia mahdollisuuksia tämän tavoitteen saavuttamiseen. 
Kokoa kulttuuritiimi, jossa on mukana erilaisia ihmisiä, kuten oppilaitoksen johtoa, oppilaita ja opettajia. 
 • Kulttuuritiimi voi osallistua koulun taideohjelman suunnitteluun ja jos mahdollista, he voivat valikoida kouluun tulevat esitykset. 
 • Anna kulttuuritiimi kulttuurikontaktin vastuulle. 
 • Lue lisää kulttuurikontaktista täältä. 
   

4. Muodosta kulttuurikopla 

 • Muodosta oppilaista kulttuurikopla ja anna heille tehtäviä tapahtumien järjestelyissä. Voit myös delegoida tämän tehtävän kulttuurikontaktille. 
 • Jos kuntasi muissa kouluissa ei ole kulttuurikoplaa, voit esitellä konseptin heille ja kannustaa heitä mukaan toimintaan. 
 • Kannusta kulttuurikoplaa työskentelemään yhdessä kulttuuritiimin kanssa. Erilaisten kokemusten ja näkökulmien hyödyntäminen antaa paremman lopputuloksen – ja yhdessä tekeminen tekee siitä hauskempaa. 
 • Lue lisää kulttuuritiimistä täältä. 

 

LUE LISÄÄ 

Opas kulttuurikontaktille 

Miten hyvä kulttuurikopla toimii 

Kysymyksiä, joita voit käyttää keskustelussa opiskelijoiden kanssa taidekokemuksen jälkeen 

Esittävien taiteiden kokemukset ja kehitysprosessit 

Published: 29.01.2024 Updated: 20.02.2024 kl.13.00