no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

Opettaja

Opettajalla on suora yhteys oppilaisiin ja siksi hänellä on myös keskeinen rooli siinä, että erilaiset kulttuurikokemukset ovat oppilaille mielekkäitä. Pienilläkin ponnisteluilla voi olla iso vaikutus. Tässä muutamia vinkkejä, joita voit kokeilla:

1. Jaa tietoa

Kommunikoi ja ole tekemisissä oppilaidesi kanssa
 • Jaa oppilaillesi tietoa tulevasta esityksestä. Ajattele motivaatiota ja inspiraatiota.
 • Istu oppilaidesi kanssa esityksen aikana ja jaa kokemus heidän kanssaan.
Lisää esityksiä viikkokalenteriin
 • Lisää esitys viikon ohjelmaan vanhempien nähtäville. Jaa linkki lisätietoihin tai videoesitykseen, jos sellainen on saatavilla.
Ole yhteydessä vanhempiin
 • Lisää taide-esityksiä vuosityösuunnitelmaan ja kerro vanhemmille kouluvuoden alussa tuotannoista, joita opiskelijat tulevat kokemaan lukuvuoden aikana.
Liity kulttuuritiimiin ja työskentele yhdessä kulttuurikoplan kanssa
 • Jos koulullasi on kulttuuritiimi, voit pyytää mukaanpääsyä ja osallistua toimintaan omalla asiantuntemuksellasi.
  Kulttuuritiimi koostuu oppilaitoksen johdosta, oppilaista ja opettajista ja he suunnittelevat koulun taideohjelman. He osallistuvat myös esitysten valintaan.
 • Osana kulttuuritiimiä saatat myös työskennellä yhdessä kulttuurikoplan kanssa. Se on oppilasryhmä, joka avustaa tapahtumien järjestämisessä. Kun kulttuuritiimi ja kulttuurikopla yhdistävät voimansa, he voivat hyödyntää useita erilaisia näkökulmia. Usein tämä parantaa lopputulosta – yhdessä tekeminen on yleensä myös hauskempaa.

2. Ole hyvä opas ja roolimalli

Jaa taidekokemus oppilaiden kanssa osallistumalla siihen heidän kanssaan
 • Istu esityksen aikana oppilaiden kanssa aina kun se on tarkoituksenmukaista.
Ole hyvä roolimalli
 • Osoita kiinnostusta ja sitoutumista esiintymisen aikana.
Opasta oppilaita siinä, miten ollaan hyvä yleisö
 • Keskustele oppilaiden kanssa siitä, mitä tarkoittaa hyvä yleisö. Miten heidän käyttäytymisensä vaikuttaa muihin oppilaisiin ja miten se vaikuttaa esiintyjiin lavalla?

3. Anna oppimiselle mahdollisuus

Soita musiikkia tulevista konserteista
 • Voit tarvittaessa käyttää tulevien esitysten musiikkia taustamusiikkina oppitunneilla. Tämän avulla musiikki on tuttua itse konsertin aikana.
Keskustele esityksestä etukäteen ja anna oppilaiden ilmaista tunteitaan jälkeenpäin
 • Ennen: Keskity motivaatioon ja inspiraatioon.
 • Jälkeen: Anna oppilaiden kertoa tunteistaan, mutta anna heille ensin aikaa pohtia niitä.
 • Voit myös harkita kokemukseen liittyvän kotitehtävän antamista (esim. pyytää oppilaita kertomaan kokemastaan tai kirjaamaan oman mielipiteen siitä).
Pidä oppilaiden kanssa lyhyt keskustelu välittömästi taidekokemuksen jälkeen
 • Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden sulatella ja jakaa ajatuksiaan, mikä puolestaan antaa heille mahdollisuuden oppia lisää kokemuksesta. Sen avulla taiteesta ja kulttuurista saadaan myös luonnollisempi osa koulukulttuuria kaikkien oppiaineiden opettajille.
 • Käytä muutamia yksinkertaisia kysymyksiä, jotka kannustavat pohdiskelemaan. Katso täältä esimerkkikysymyksiä.
Keskustele esityksen teemasta
 • Yritä saada syvällisempi ymmärrys esityksen teemoista yhdessä oppilaiden kanssa.
Harjoittele kielitaitoa
 • Käytä taidekokemusta oppilaiden kielitaidon (vieraan tai äidinkielen) harjoittamiseen. He voivat esimerkiksi halutessaan julkaista lyhyen päivityksen aiheesta sosiaalisessa mediassa (Instagram tai muu).
Kirjoita arvosteluja
 • Voit pyytää oppilaita kirjoittamaan esityksestä arvostelun osana oppituntia tai kokeen yhteydessä.
Pidä kulttuuripäiväkirjaa / -lokia

 • Anna oppilaille mahdollisuus reflektoida ja ilmaista itseään esitystä ennen ja sen jälkeen.  
  Ennen: Mitkä ovat odotuksesi?  
  Jälkeenpäin: Mikä oli erilaista kuin odotit? Mitä pidit esityksestä?
 • Pyydä oppilaita iästä riippuen piirtämään, valitsemaan valokuva tai kirjoittamaan. Kun oppilaat ovat saaneet yhden päiväkirjan täyteen, he saavat uuden, ja nämä seuraavat heidän mukanaan koko kouluajan. Myös digitaaliset menetelmät ovat mahdollisia erityisesti vanhemmille opiskelijoille.
Pohdi oman koulun kulttuuria oppilaiden kanssa
 • Keskustele koulusi kulttuurista ja siitä, kuinka arvot, kuten monimuotoisuus ja osallisuus, sopivat yhteen. Voit käyttää tässä apuna tuttuja tai jopa omakohtaisia esimerkkejä.
Kyselyt ja palaute
 • Kysele oppilaiden mielipiteitä taide-esityksistä ja varmista, että he täyttävät sinulle jaetut arviointilomakkeet.
 • Anna oppilaiden ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan esityksistä myös yleisissä tiloissa olevilla arviointitauluilla. Tämä tukee oppilaiden reflektointia ja itseilmaisua esityksen tai muun kulttuuritoiminnan jälkeen.

Published: 29.01.2024 Updated: 20.02.2024 kl.13.01