Kulttuurikontakti

Kulttuurikontakti on koulun yhteyshenkilö, joka on yhteydessä taiteentuottajaan. Kulttuurikontaktilla on keskeinen rooli koululaisten ja opiskelijoiden taidekokemusten toteutumisessa. Täältä Löydät oppaan kulttuurikontaktin tehtävistä, ja tässä on joitain vinkkejä, joita voit kokeilla:

1. Tee koululle kulttuurikalenteri 

 • Suunnittele etukäteen! Valmistele kulttuuritapahtumakalenteri, joka on kaikkien saatavilla ja tee tapahtumista pysyvä ilmiö koko lukuvuoden ajaksi. 

 

2. Kommunikoi, tiedota ja motivoi opettajia ja muita aiheesta kiinnostuneita 

Järjestä infotilaisuus kaikille opettajille 
 • Sitouta ja tiedota opettajia esittelemällä: 
  • Koko lukuvuoden kulttuurikalenteri. Voit tehdä tämän heti lukuvuoden alussa tai muutaman viikon sisällä ja / tai 
  • Lukukauden kulttuuriohjelma kunkin lukukauden alussa ja / tai 
  • Yksittäiset esitykset juuri ennen niiden toteuttamista. 
Lähetä opettajille tietoa 
 • Ilmoita tulevista esityksistä opettajille ja muille asianosaisille hyvissä ajoin. Lähetä heille kirjallisesti tiedot tulevasta, siihen liittyvät käytännön järjestelyt, tehtävät ja määräajat. Näiden lisäksi, lähetä vielä muistutus lähempänä itse esitystä. 
Luo kulttuuritapahtumakansio ja pidä kaikki tieto yhdessä paikassa 
 • Pyydä opettajia lähettämään yleiskatsaus tapahtumista, joihin he osallistuvat luokkiensa kanssa, ja säilytä kaikki tieto yhdessä paikassa. 
Lähetä tietoa kulttuurikoplan vanhemmille 
 • Lähetä kulttuurikoplan jäsenten vanhemmille tietoa siitä, mihin heidän lapsensa ovat osallistumassa. Voit kuvailla hyötyjä, joita kokemuksesta on saatavilla. 

 

3. Rekrytoi opiskelijoita apuun (kulttuurikopla) ja anna heille vastuuta

Rekrytoi kulttuurikopla 
 • Rekrytoi oppilaita, jotka haluavat työskennellä kulttuurikoplan jäsenenä. Luo heistä tiimi ja anna heille tehtäviä ja vastuuta tapahtumien järjestelyssä. 
 • Kulttuurikoplan jäsenmäärä voi vaihdella koulun koon ja tyypin mukaan. 
 • Palvelusaika voi myös vaihdella, ja jotkut oppilaat voivat olla mukana yhdessä tapahtumassa ja osa vuosien ajan.
  Vaihtamalla kokoonpanoa säännöllisesti voidaan lisätä toiminnan omistajuuden tunnetta useamman oppilaan keskuudessa. Sitä voidaan käyttää myös aktiivisen oppimisympäristön ja sosiaalisen osallisuuden parantamiseen. 
Tee kulttuurikoplasta näkyvä ja tunnistettava 
 • Anna oppilaille tapahtumaliivit tai koplan t-paidat. Tämä vahvistaa heidän rooliaan, antaa heille ylpeyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen ja se voi myös vahvistaa heidän itsetuntoaan. 
Osallistu kulttuurikopla-kurssille 
 • Jos kurssia tarjotaan, osallistu siihen yhdessä oppilaiden kanssa. 
 • Jos kurssia ei ole, yritä järjestää sellainen itse. 
Järjestä kulttuurikoplan esittely opettajille 
 • Varaa aika opettajainkokoukseen ja kutsu kulttuurikopla esittelemään lukukauden / -vuoden ohjelmaa – voit käyttää videoita mahdollisuuksien mukaan. 
Tunnusta ja palkitse kulttuurikopla 
 • Anna osallistuville oppilaille rehtorin allekirjoittama todistus heidän työstään.  
 • Voit myös kiittää ja palkita oppilaita jollain erityisellä yhteistapahtumalla (esim. lounaalla). 
 • Voit myös kutsua osallistuvat oppilaat muihin kulttuuritapahtumiin. Tämä tukee yhteishenkeä, laajentaa heidän osaamistaan ja kannustaa osallistumaan.
  Lue lisää kulttuurikoplasta. 

 

4. Seurantatehtävät opettajille 

Pyydä opettajia keräämään palautetta joko sinun tai taiteentuottajan valmistamilla palautekyselyillä 
 • Kerää oppilaiden mielipiteitä esityksistä ja kulttuuritapahtumista. Niiden avulla saadaan selville mikä toimii ja mitä voidaan vielä parantaa. 
Pyydä opettajia kannustamaan oppilaita kulttuuripäiväkirjan / -lokin pitämiseen

 • Tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden reflektoida, sulatella ja ilmaista itseään esityksen tai muun kulttuuritoiminnan jälkeen. Riippuen oppilaan iästä, hän voi esimerkiksi piirtää, lisätä valokuvia tai kirjoittaa. Myös digitaalisia menetelmiä voidaan käyttää muistiinpanoissa. 
Anna oppilaiden ilmaista itseään myös julkisella arviointitaululla 
 • Tämä on myös hyvä mahdollisuus oppilaille reflektoida kulttuuriaktiviteettia tai esitystä heti sen jälkeen.  
 • Kulttuurikontaktilla on vastuu arviointilomakkeista. 

Published: 29.01.2024 Updated: 20.02.2024 kl.12.59