Innfører ikke nullopptak

Bilde av møtedeltakere rundt et bord
Fylkesordfører Anne Strømøy (til venstre) og leder av hovedutvalg for utdanning, Lasse Berntzen, møtte representanter fra elevrådet, tillitsvalgte, vernetjenesten og rektor på Holmestrand vgs. Foto: Charlotte N. Erikstad / Vestfold fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

26.01.2024

Oppdatert:

26.01.2024 kl.10:30

Elever kan som vanlig søke om skoleplass ved Holmestrand videregående skole til høsten. Etter å ha vurdert konsekvensene av nullopptak, vedtok hovedutvalg for utdanning å opprettholde skoletilbudet.

I desember ba fylkestinget om at fylkesdirektøren utreder konsekvensene av å innføre et nullopptak ved Holmestrand videregående skole fra høsten 2024. 

Onsdag behandlet hovedutvalget for utdanning saken i et ekstraordinært møte. 

– Rapporten som synliggjør konsekvensene av å innføre et nullopptak fra høsten er helt tydelig. Etter å ha fått belyst saken og fått mer kunnskap om konsekvensene, var det uaktuelt for oss å fatte et vedtak om nullopptak, sier Lasse Berntzen, leder av hovedutvalg utdanning i Vestfold fylkeskommune.

Fylkesdirektørens innstilling i saken ble enstemmig vedtatt. Det betyr at nullopptak på Holmestrand videregående skole fra høsten 2024 ikke innføres.

Skoletilbudet ved Holmestrand videregående skole er åpent for normal søking med frist 1. mars. 

– Vil få til et best mulig skoletilbud

Fylkesordfører Anne Strømøy besøkte Holmestrand videregående skole på tirsdag denne uka, sammen med hovedutvalgsleder Lasse Berntzen.

Fylkesordføreren ønsket dialog med de tillitsvalgte, elevene og vernetjenesten ved skolen. I et møte ga rektor også en orientering om skolens tilbud og utvikling over tid. 

– Vår intensjon er å få til et best mulig skoletilbud i denne delen av Vestfold. Det må vi alle jobbe sammen for å få til, til det beste for våre elever, sa fylkesordfører Anne Strømøy i dialogmøtet.

Hun trakk fram prosessen som er i gang med å vurdere den fremtidige skolestrukturen i nordre Vestfold, der både Holmestrand videregående skole og Sande videregående skole blir berørt. 

Saken har stått på fylkespolitikernes agenda i en årrekke. I perioden som Vestfold og Telemark fylkeskommune ble ikke en ny skole i nordfylket prioritert. Nå ønsker Vestfold-politikerne å løfte saken på nytt. 

– Vi ønsker å skape et robust skoletilbud i nordfylket som står seg over tid. Våre skoler skal være attraktive for elevene våre, og gi et bredt tilbud som bidrar til at mange fullfører og består. Det er også viktig å gi de ansatte forutsigbarhet rundt framtidig arbeidssituasjon, sier Strømøy. 

Vestfold fylkeskommune er skoleeier for alle de offentlige videregående skolene i Vestfold.

Framtidig skolestruktur til fylkestinget

I november ble en politisk sak om vurdering av framtidig skolestruktur i nordre Vestfold utsatt i fylkesutvalget. De folkevalgte vedtok å utsette saken for å gjennomføre en bredere behandling og god involvering av tillitsvalgte ved de berørte skolene. 

LES MER: Framtidig skolestruktur i nordre Vestfold

Etter behandling i ungdomsrådet, partssammensatt utvalg og hovedutvalg for utdanning, kommer saken til behandling i fylkestingets møte 27. februar. 

Sakspapirene til møterekken blir gjort tilgjengelig i begynnelsen av uke 5.  

Les mer om prosessen så langt med framtidig skolestruktur i nordre Vestfold.

Dette er saken

 • Den fremtidige skolestrukturen i nordre Vestfold har stått på fylkespolitikerne agenda i en årrekke.

 • I perioden som Vestfold og Telemark fylkeskommune ble ikke ny skole i nordre Vestfold prioritert. Nå løfter Vestfold-politikerne saken på nytt. 
   
 • Saken berører Holmestrand videregående skole og Sande videregående skole, og handler om å samlokalisere de to skolene.
   
 • En prosess er i gang for å vurdere ulike alternativer for nytt skolebygg og lokalisering. 

 • Intensjonen er å få til et best mulig skoletilbud for elever i nordfylket.
   

Klikk for å lese mer om prosessen