Opplæring og kompetanse

Mann med hjelm arbeider i industrien.
Et godt opplæringstilbud er avgjørende for at barn og unge skal sikres en trygg og sunn oppvekst som kvalifiserer til et godt voksenliv med deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. På flere områder peker utviklingen i Vestfold i positiv retning. Grunnskoleelevene går ut med bedre karakterer og flere gjennomfører videregående opplæring. Samtidig har regionen store utfordringer knyttet til utenforskap.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården