Om oss

Ansatte

Lydia Lorentzen

Leder

lydia.lorentzen@vestfoldfylke.no

93 83 10 17

Gøril Erikstad

Karriereveileder

goril.erikstad@vestfoldfylke.no

468 42 570

 
Gøril Erikstad har mastergrad i karriereveiledning fra Universitetet i Sørøst-Norge og en samfunnsvitenskapelig cand. mag-grad. I tillegg har hun to års studier i pedagogikk, inkludert sosial- og spesialpedagogikk. Hun er sertifisert i verktøyene Karriereverktøy og VIP24. 
 
Gøril har variert arbeidserfaring. Hun har vært lærer i ungdomsskolen og i spesialskole for elever med psykiske lidelser. Hun har vært kursleder for innvandrere på kurs i regi av NAV og i Introduksjonsprogrammet for fremmedspråklige. Her var fokuset på norskopplæring, samfunnskunnskap og veien videre inn i arbeid og utdanning. Hun har jobbet som saksbehandler, veileder, fagansvarlig og teamkoordinator i NAV. Hovedarbeidsområdet var oppfølging av personer med behov for veiledning i tilbakeføring til arbeid. Hun har erfaring med å se nye muligheter for personer som har vært syke og må gå over i annet arbeid.
 
Gøril ble ansatt ved Karrieresenteret Vestfold i 2010.
 
Hege Lunder

Karriereveileder

hege.lunder@vestfoldfylke.no

400 47 767

Hege Lunder har cand.mag grad samfunnsvitenskapelig fag. Hun har i tillegg studert halvannet år på hovedfag innen medier og kommunikasjon. Hun er sertifisert i verktøyene Karriereverktøy og VIP24. 
 
Hege har variert arbeidserfaring. Hun har ti års erfaring fra administrativt arbeid ved Høgskolen i Vestfold. Der jobbet hun både som opptaksleder og med studieveiledning. Hun har også vært inntaksleder for videregående opplæring i Vestfold. Hun har tidligere erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede. I tidligere Trygdeetaten jobbet hun med oppfølging av langtidssykmeldte. 
 
Hege ble ansatt ved Karrieresenteret Vestfold i 2013.
Arturo Hernandez

Karriereveileder

arturo.hernandez@vestfoldfylke.no

959 71 963

Arturo Hernandez har mastergrad i tverrfaglig samfunnsvitenskap fra Universitetet i Sørøst-Norge og bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.  Han har i tillegg studert «International Relations» tre år i Mexico.  Arturo har videreutdanninger i ledelse og personaladministrasjon. Videreutdanning i karriereveiledning har han fra Høgskolen i Østfold. Arturo er sertifisert i Karriereverktøy og VIP24.
 
Arturo har jobbet som flyktningkonsulent med ansvar for bosetting, vedtak i introduksjonsprogrammet og veiledning av flyktninger. Han har også undervist i spansk på ungdomsskolen. Han har syv års erfaring fra NAV, med veiledning både av personer med innvandrerbakgrunn og en ellers mangfoldig gruppe av kort- og langtidsledige arbeidssøkere. I NAV var han også kontaktperson for arbeidsgivere og samarbeidspartnere. I Mexico arbeidet Arturo som frivillig i mange år for AFS, som er en internasjonal studentutvekslingsorganisasjon.
 
Arturo ble ansatt ved Karrieresenter Vestfold i 2014.

Andre karrieresentre

Bor du i et annet fylke? Finn ditt karrieresenter her 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Nordbyen 40 
3111 Tønsberg
Tlf: 33 38 08 83

E-post: karrieresenter@vestfoldfylke.no

Kart Avdeling Tønsberg

 

Postadresse
Vestfold fylkeskommune
Postboks 1213, Trudvang
3105 Tønsberg

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 21.12.2023 kl.09:21